Advise

Med medlemskapet Advise får du förutom allt som ingår i medlemskapet Network även individuella sessioner med en personlig rådgivare. Du gör en självskattning baserat på ditt företags situation och ni tar tillsammans fram en tillväxtplan för just din organisation med kvartalsvisa avstämningar.


Medlemskap på nivå Advise ger dig

Allt som ingår i medlemskap Network

  • 3 möten per år med expertföreläsning följt av faciliterade peer-to-peer-diskussioner.
  • 1-2 roundtables per år där medlemmar presenterar egna utmaningar eller best practice case. Du kan välja att presentera själv eller bidra med stöd och input.
  • Rätt till ett obegränsat antal telefonsessioner på 30 minuter med Mercuri-experter, där du snabbt kan få svar på dina frågor.
  • Tillgång till vår verktygslåda online med allt vårt material: föreläsningar, forskningsrapporter, presentationer och mallar/checklistor
  • 1 F2F biljett till The Sales Conference, Nordens största event inom försäljning och marknadsföring
  • Alla aktiviteter finns tillgängliga både F2F och online för att möjliggöra deltagande oavsett lokalisering.

I medlemskapet Advise ingår även

  • Inledande självskattning på din organisations försäljningsförmåga, baserad på vår modell för försäljningsexcellens
  • Uppstartsmöte där du tillsammans med din rådgivare ritar upp en tillväxtplan utifrån din skattning
  • 4 individuella rådgivningssessioner per år där du träffar din personliga rådgivare för att följa upp framstegen och få insikter för nästa steg på tillväxtplanen

Upptäck Network och Leader

Intresserad av något av våra andra medlemskap? Vårt instegsmedlemskap Network ger dig en mängd fördelar som även ingår i Advise och Leader. Med medlemskapet Leader får du spendera exklusiva heldagsträffar på en konferensanläggning tillsammans med en handplockad grupp ledare på din erfarenhetsnivå och premium keynotes.

VILL DU VETA MER OM MEDLEMSKAP ADVISE?

Fyll i formuläret så hör av av oss så snart vi kan!