Beslutsfattande i osäkra tider

TIDIGARE NÄTVERKSTRÄFF


Den här gången hade vi äran att presentera Ari Riabacke, som är en av Sveriges främsta experter när det kommer till just beslutsfattande. Han är doktor inom risk- och beslutsanalys, grundare av Beslutspodden och författare till boken ”Beslutspyramiden”.


En föreläsning om att fatta beslut i osäkra tider

Vi avslutar året med ytterligare en inspirerande gästtalare på ett alltid lika aktuellt tema. Som försäljnings- och marknadschef inom B2B måste du ständigt fatta beslut. I dessa tider måste det göras under osäkerhet, vilket många tycker är en utmaning.

Ari talar om hur människor agerar när osäkerhet råder, hur vi kommunicerar och hur organisationer blir bättre på att fatta beslut.

Vill du ta del av Ari och andra experters föreläsningar?

Få reda på mer om Mercuri International Research idag!    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.