Blended Learning

Blended Learning är mer än bara en kombination av klassrumsundervisning och träning via internet. I vår blended learning ingår också:

 • intresseväckare
 • webbaserade frågeformulär som skapar engagemang och motivation hos deltagarna
 • snabbinlärningsmoduler (rapid learning modules) som ger enkla, ekonomiska och anpassade förberedelser inför workshopen
 • workshops med ett starkt operativt fokus, utformade för att vara ett stöd när kunskapen ska sättas i verket
 • web-coaching, synkron eller asynkron, för att stödja och följa upp implementationen
 • webbaserade möjligheter att dela med sig av tillvägagångssätt och case med gruppen för kontinuerlig utveckling och förbättring
 • webbaserad utvärdering för att mäta framgång efter programmets slut

Därmed blir utvecklingen som helhet mer effektiv, engagerande och verkningsfull när det gäller att uppnå förbättrade resultat.

Blended Learning har många fördelar:

 • Fysiska möten fokuserar på de viktigaste frågorna
 • Deltagarna kan själva styra sin utvecklingstakt
 • Tiden man är borta från jobbet minimeras och produktiviteten bibehålls
 • Budgeten räcker längre och vinsten blir större
 • Inlärningsmetoder som ligger i fas med teknologiutvecklingen