Certifierad Key Account Manager

Om utbildningen

Utbildningen handlar om vad Key Account Management är och vad innebörden av KAM kan betyda för dig och ditt företag. Fokus ligger på hur du som Key Account Manager ska arbeta för att nå framgång i nyckelkundsarbetet, både internt och externt. Du lär dig de mest centrala delarna inom Key Account Management och fördjupar din kompetens inom konsultativ och relationsfokuserad försäljning. Mellan träffarna arbetar du med ett utvecklingsprojekt i ditt företag inom KAM, som sedan presenteras under själva certifieringsdagen. Processen bygger på deltagarnas egna kundfall samt Mercuri Internationals Key Account Management Concept©.

UTBILDNINGSMÅL

Du får med dig kunskaper och färdigheter i hur arbetet med nyckelkunderna ska struktureras och organiseras. Under utbildningen arbetar du fram konkreta handlingsplaner för hur du ska utveckla och stärka samarbetet med dina nyckelkunder. Du får också verktyg och modeller för att hantera det interna nyckelkundarbetet i din egna organisation.

FÖR VEM

Utbildningen vänder sig till Key Account Managers, chefer, erfarna säljare och andra som arbetar med, eller kommer att arbeta med företagets strategiskt viktiga kunder, era nyckelkunder.

Skräddarsydd lösning

Vill du ha fler datum att välja på? Är ni många på företaget som vill gå samma utbildning? Låt oss skräddarsy en lösning för er!

Läs mer

 

Steg 1: Key Account Managment – grundläggande koncept och utveckling i praktiken

 • Vad innebär Key Account Management för dig och din organisation?
 • Rollen som Key Account Manager
 • Trender inom Key Account Management
 • Definiera och välja ut nyckelkunder
 • Strategier och planer i nyckelkundsarbetet.
 • Lösningar och värdet för nyckelkunder
 • Skapa och arbeta i Key Account Team
 • Leda och styra nyckelkundsarbetet internt och externt
 • Mätning för att påvisa framgång i nyckelkundsarbetet
 • Arbeta efter en Key Account plan
 • Personlig handlingsplan med fokusområden
 • Val av KAM utvecklingsprojekt som ger certifiering

Steg 2: Konsultativ försäljning

När du erbjuder tjänster/produkter till chefer med resultatansvar, är det viktigt att förstå kundens omvärld, bransch, strategiska målsättningar och fokusområden samt operativa problem. Med Konsultativ Försäljning tränar du din förmåga att analysera kundens situation och knyta ditt erbjuda till kundens målsättningar.

 • Grunderna i ”MI Differentiated Selling”.
 • Den konsultativa försäljningsprocessen.
 • Marknadskrafter och affärsprioriteringar.
 • Hinder, lösningar och tidspress.
 • Analys av olika säljsituationer.
 • Att sälja ett resultat och värde – säljargumentering.
 • Att skapa och konkretisera kundens värde.
 • Hantering av kundmotstånd och avslutande av förhandlingsprocess.
 • Bearbetning av KAM utvecklingsprojekt.

Steg 3: Relationsförsäljning

Inom KAM är en avgörande framgångsfaktor det nätverk av personer som du skapar och utvecklar långsiktigt. Personliga kontakter ger mervärde i KAM- arbetet och hjälper dig att driva dina affärsmål inom din försäljning. Du lär dig hur du bygger långa och goda kundrelationer och hur du kan använda en god relation för att öka ditt säljresultat. Du får kunskaper om och färdigheter i säljtekniker som stärker den affärsmässiga kundrelationen.

 • Kundrelationens olika dimensioner och det avgörande förtroende kapitalet som skall utvecklas.
 • Analys och praktisk utveckling av kundplattformen – ditt affärsmässiga / personliga nätverk.
 • Förmågan, teknikerna och bedömningsgrunderna för att skapa långa leverantörsrelationer.
 • Utveckling av kundlojalitet – de viktigaste elementen för att skapa lojalitet och tilläggsförsäljning.
 • Hur utvecklar du korsfärsäljning (”Cross-Selling”) i kundförhållandet – de viktigaste verktygen och färdigheterna.
 • Relationsförsäljning i den digitala världen – så bemästrar och använder du på ett effektivt sätt sociala kanaler i KAM försäljningsarbetet.
 • Vidare utveckling av nuvarande kundrelationer. Personlig handlingsplan.
 • Bearbetning av KAM utvecklingsprojekt.

Steg 4: KAM Certifieringsdag

Målsättningen med certifieringsdagen är att presentera de utvecklingsprojekt som deltagarna har drivit igenom i sina företag. Här får deltagarna personlig återkoppling. Vidare diskuterar vi framtida trender och utmaningar inom försäljningsarbetet och delar med oss våra mest värdefulla erfarenheter.

 • Trender och utmaningar inom säljfunktionen – vad kommer att styra våra kunder i framtiden?  Hur påverkar detta vårt KAM arbete?
 • Individuell presentation och diskussion av KAM utvecklingsprojekt – insatser, utmaningar, förändringsprocessen och de ekonomiska och operativa resultaten. Återkoppling.
 • Sammanfattning av erfarenheterna och planering av nästa steg i utvecklingsarbetet.
 • Certifiering.

CITAT FRÅN TIDIGARE DELTAGARE

Kunskap kan ta dig långt. Med vår hjälp kommer du längst.

Boka din utbildning

Välj startdatum för utbildningen

När Var Konsult Pris Antal
När Från:
Till:
Var Konsult Pris kr (+ moms) Antal
Skräddarsydd lösning

Vill du ha fler datum att välja på? Är ni många på företaget som vill gå samma utbildning? Låt oss skräddarsy en lösning för er!

Läs mer

Bokningsinformation

kr62,000.00

Du kan bara betala med faktura. Faktura och bokningsbekräftelse kommer skickas till dig med epost när bokningen blivit godkänd.

Få mer information