Key Account Management – 2+2 dagar

Om utbildningen

Utbildningen handlar om vad Key Account Management är och vad innebörden är för dig och ditt företag. Efter steg 1 arbetar du med konkreta arbetsuppgifter och din egen nyckelkundsplan. Du kommer också väcka upp frågor och fokusområden internt i din organisation som externt hos dina nyckelkunder. Steg 2 handlar om hur du som Key Account Manager ska arbeta för att nå framgång i nyckelkundsarbetet, både internt och externt. Processen bygger på deltagarnas egna kundfall samt Mercuri Internationals Key Account Management Concept©.

UTBILDNINGSMÅL

Efter utbildningen får du med dig kunskaper och färdigheter i hur arbetet med nyckelkunderna ska struktureras och organiseras. Under utbildningen arbetar du fram konkreta handlingsplaner för hur du ska utveckla och stärka samarbetet med dina nyckelkunder. Du får också verktyg och modeller för att hantera det interna nyckelkundarbetet i din egna organisation.

FÖR VEM

Utbildningen vänder sig till Key Account Managers, chefer, erfarna säljare och andra som arbetar med, eller kommer att arbeta med företagets strategiskt viktiga kunder, era nyckelkunder.

INNEHÅLL

Steg 1: VAD är Key Account Management?
 • Vad innebär Key Account Management för din organisation och för dig?
 • Trender inom Key Account Management.
 • Genomgång av strategisk och operativ Key Account Management.
 • Strategier och planer i nyckelkundsarbetet.
 • Lösningar och värdet för nyckelkunder.
 • Nyckelkundsteam, vilka behövs i arbetet med nyckelkunderna?
 • Leda och styra nyckelkundsarbetet internt och externt.
 • Mätning av olika mål för att påvisa framgång i nyckelkundsarbetet.
 • Personlig handlingsplan med fokusområden internt och externt.
Steg 2: HUR Key Account Managers ska arbeta för framgång?
 • Presentation av mellanperiodsarbetet med fokusområden
 • Integreringen av Key Account Management i din organisation
 • Kopplingen mellan strategisk och operativ KAM i ditt företag
 • Positionera dig och ditt företag hos nyckelkunderna
 • Utveckla affärsrelationen med nyckelkunderna
 • Att ta en värde-position som Key Account Manager
 • Kunna agera på olika nivåer med fokus på ledningsnivå
 • Att kunna presentera ett värdebudskap hos nyckelkunden
 • Personlig handlingsplan med fokusområden internt och externt
Skräddarsydd lösning

Vill du ha fler datum att välja på? Är ni många på företaget som vill gå samma utbildning? Låt oss skräddarsy en lösning för er!

Läs mer

CITAT FRÅN TIDIGARE DELTAGARE

”Att arbeta som säljare med företagets största kunder eller att arbeta som Key Account Manager med rätt kunder.”

Boka din utbildning

Välj startdatum för utbildningen

När Var Konsult Pris Antal
När Från:
Till:
Var Konsult Pris kr (+ moms) Antal
Skräddarsydd lösning

Vill du ha fler datum att välja på? Är ni många på företaget som vill gå samma utbildning? Låt oss skräddarsy en lösning för er!

Läs mer

Bokningsinformation

kr29,900.00

Du kan bara betala med faktura. Faktura och bokningsbekräftelse kommer skickas till dig med epost när bokningen blivit godkänd.

Begär en offert