Henrik Munthe ny VD för Mercuri Sverige

Henrik Munthe har utsetts till ny VD för Mercuri Sverige.

Henrik kommer närmast från rollen som VD för Prosales Consulting och har lång och gedigen erfarenhet inom Sales Excellence, de senaste 15 åren som konsult och VD för ProSales Consulting.

Under 2019 förvärvade Mercuri International Group ett av de ledande svenska forsknings- och managementkonsultbolagen, Prosales, specialiserade på B2B Sales Excellence, i syfte att stärka Mercuri Internationals kärnkompetens kring Sales Excellence och positionera Mercuri International som thought leader på marknaden. Prosales bestod då av två företag; Prosales Consulting och Prosales Institute. Det tidigare med fokus på management consulting inom B2B Sales Excellence och det senare med fokus på forskning inom B2B försäljning samt nätverk och events.


När integrationen av Mercuri International och Prosales nu fortsätter blir ett stort fokus för Henrik Munthe att tillsammans med Markus Ejenäs, VD för Prosales Research (tidigare Prosales Institute), och Mercuris rutinerade konsultteam att vidareutveckla det gemensamma samarbetet och erbjudandena inom Sales Excellence, Research samt Mercuris digitala utibildningslösningar.

”Mercuris förmågor inom digitala utbildningslösningar i kombination med forskning och konsultstöd inom Sales Excellence har förutsättningar att skapa mycket stora värden för kunder på den svenska marknaden. Redan före Covid-19 fanns ett uppdämt behov av att modernisera försäljningsarbetet och nu är det ännu större. Under de förutsättningarna så tycker jag det är mycket spännande att ta mig an denna utmaning!”

Henrik Munthe

Efter att grunden nu är lagd för en framgångsrik utveckling av bolagen, kommer samarbetet under Henrik Munthes och Markus Ejenäs ledning ytterligare stärka Mercuris ställning på marknaden inom Sales Excellence.

Mercuri Sverige arbetar främst med skräddarsydda uppdrag inom försäljnings- och ledarskapsutveckling genom fysiska, virtuella, digitala och hybrida lösningar, men erbjuder även ett brett urval av försäljnings- och ledarskapsrelaterade utvecklingsprogram på individnivå genom Mercuri International Business School.

Genom Mercuri Digital Learning Center kan Mercuri även erbjuda digitala, flexibla och modulära utbildningslösningar som antingen är lärarledda eller utförs på egen hand, som en del av ett utbildningsprogram eller som fristående digitala moduler.

Kontakt

Henrik Munthe, VD Mercuri International Sverige
Email: henrik.munthe@mercuri.net
Telefon: +46 702 74 28 05

Maria Kruusmägi, Marketing Coordinator Mercuri International Sverige
Email: maria.kruusmagi@mercuri.net
Telefon: +46 762 27 26 08