Hybridutbildningar inom försäljning & ledarskap

Vad är hybridutbildning?

Våra hybridutbildningar är helt enkelt en mix av olika sätt för dig att tillgodogöra dig kunskap på!

Det kan till exempel handla om att du lär dig något nytt genom en digital modul som vi sedan diskuterar tillsammans i ett virtuellt klassrum. Mellan utbildningstillfällena kommer du också att träffa några av dina kurskamrater i ett lärteam för grupparbeten och gemensamma övningar. För att omsätta teori till praktik tränar vi i klassrummet i vissa utbildningar även med skådespelare.

En perfekt mix, där vi finns med dig under hela utbildningsresan!

Under hela 2021 kommer vi löpande att presentera nya utbildningar i hybridformat. Håll utkik!


Fördelar med våra hybridutbildningar

 • Kombinerar fördelarna med digital träning och lärarledda lektioner
 • Omväxlande träning och blandad pedagogik
 • Flexibelt och tidsbesparande
 • Blandning av teori/praktik och gruppdiskussioner
 • Träning i verkliga case med skådespelare
 • Peppande och motiverande kursledare med specialistkompetens
 • Erfarenhetsutbyte och nätverkande med ditt lärteam
 • Engagerande digitala moduler med en känsla av gamification
 • Utbildningar baserade på internationella forskningsresultat
 • Tillgång till de senaste rönen
 • Certifikat kopplat till LinkedIn efter avklarad utbildning