“A crisis is a terrible thing to waste”

2020… Det har minst sagt varit ”händelserikt”. Med detta sagt är det här inte ett blogginlägg om att jobba på distans, ”the new normal” eller andra ämnen som vi har diskuterat omfattande. Det handlar om människor. Dina människor. Specifikt handlar det om vad som får dem att gå igång – och varför utbildning handlar om mer än bara färdigheter …

Se helhetsbilden

En sak som verkligen kan sägas om 2020 är att det har gjort människor nervösa, oavsett yrke (ja, om du inte är Amazons Jeff Bezos, i sådana fall är det happy days). Men, även om det verkligen är sant att flera branscher kommer att påverkas av en ekonomisk nedgång, är framtiden inte allmänt dyster. Det är dock inte alltid något som anställda känner till. Osäkerhet över deras arbetssäkerhet har en enorm inverkan på ett antal faktorer – stress, mental och fysisk hälsa, sociala interaktioner, som alla påverkar produktiviteten.

Kan vi värdera lycka?

Produktivitet handlar om mer än vad som står på sista raden – det handlar om att anställda bör värderas som individer. Först då kan de bidra till verksamheten. En nyligen genomförd studie (Krekel, Ward & De Neve, 2019) sammanställde resultat från en serie individuella Gallup-studier som täckte sambandet mellan välbefinnande och produktivitet. Omfattningen var enorm – nästan 2 miljoner anställda i över 80 000 affärsenheter, från 230 oberoende organisationer i 49 branscher fördelade på 73 länder. Så, ja, stor.

För studiens syfte undersökte författarna hur medarbetarnas välbefinnande (här definierad som tillfredsställelse med företaget som en plats att arbeta) korrelerade med företagets framgång. De fokuserade på fyra nyckeltal: kundlojalitet, anställdas produktivitet, affärsenhetens lönsamhet och personalomsättning.

Deras resultat var tydliga. Nöjda anställda resulterade i betydligt lägre personalomsättning och mätbart högre lönsamhet. Dessutom högre produktivitet och kundlojalitet, varav den senare påverkades mest.

Varför detta (uppenbarligen) är viktigt

Så att ha anställda som känner sig värderade och glada på arbetsplatsen är en vinst för alla och har en radikal effekt på alla nivåer i ett företags verksamhet. Och det är inte bara korta avkastningar. I studier som undersöker samband mellan anställdas tillfredsställelse och långsiktig avkastning på aktiemarknaden (Edmans, 2011; Edmans 2012), tittade man på en lista över de 100 bästa företagen att arbeta för i Amerika och fann att dessa företag under perioden 1984 till 2011 hade en avkastning mellan 2,3% och 3,8% över branschgenomsnittet.

Så hur gör vi våra medarbetare lyckliga?

Den här är lite knepigare. Om vi i detta sammanhang definierar ”lycka” som att känna oss nöjda på jobbet finns det många sätt att uppnå detta. Att vara ”värderad” kan komma att bero på lön eller specifika arbetsvillkor, men det kan också uppnås på andra sätt. Det är där vi kommer tillbaka vår nuvarande situation och den osäkerhet som många känner kring sina jobb.

Ett sätt att få bort känslan av osäkerhet? Utbildning. Utbildning leder inte bara till större tillfredsställelse eftersom vi känner oss i bättre stånd att tillämpa nya färdigheter på specifika uppgifter, men att genomgå en utbildning i sig har flera fördelar.

Mer än bara färdigheter

Det mest uppenbara är att vi vet att vi inte kommer att få sparken. Logiskt sett vet vi att om vår arbetsgivare anmäler oss till utbildningsprogram (som kostar, både i tiden från jobbet eller kostnaden för själva programmet), är det mycket osannolikt att de överväger att släppa oss.

Dessutom är utbildning en möjlighet för oss att samarbeta med våra kollegor – särskilt viktigt om vi arbetar hemifrån eller utanför kontorsmiljön. Vi kan interagera, tävla – särskilt om utbildningslösningen har inslag av gamification – och socialt engagera oss med andra. Alla faktorer som förbättrar vår mentala hälsa.

När utbildning innehåller stimulerande och verklighetstrogna övningar blir vi ännu mer motiverade – och utvecklingen av nya färdigheter skapar större förtroende för våra egna förmågor vilket gör att vi trivs ännu bättre på arbetsplatsen.

Sammanfattningsvis

Det är sällsynt att ett affärsbeslut är så tydligt win-win. Genom att samarbeta med anställda i utbildningsprogram ger vi dem inte bara färdigheterna att göra sina jobb bättre, vi når också ut till dem på en känslomässig nivå och inspirerar dem att känna sig delaktiga i företagets framgång.

Och om den specifika verksamheten påverkas av en ekonomisk nedgång? Tänk på detta. Ranjay Gulati, som skrev i Harvard Business Review, jämförde ‘förebyggande’ företag som sänkte kostnaderna (inklusive utbildning) under en lågkonjunktur med ‘progressiva’ företag som fokuserade på effektivitet i stället för att minska antalet jobb. Den senare gruppen – de som värderade och satsade på sina medarbetare – gick dubbelt så bra i slutet av lågkonjunkturen, vilket satte dem i en mycket starkare position för långsiktig tillväxt.

Så. Grow your people – grow your business.

Referenser

  • Krekel, C, G Ward and J-E De Neve (2019), “Employee wellbeing, productivity and firm performance”, CEP Discussion Paper 1605.
  • Edmans, A (2011), “Does the stock market fully value intangibles? Employee satisfaction and equity prices”, Journal of Financial Economics 101: 621-640.
  • Edmans, A (2012), “The link between job satisfaction and firm value with implications for corporate social responsibility”, Academy of Management Perspectives 26(4): 1-19.
  • Harvard Business Review