AI och EI

Artificiell vs. emotionell intelligens?

Har dina anställda de färdigheter som krävs för framtidens jobb?

Digitaliseringen av affärslivet går snabbare och snabbare. Det är ett ständigt ökat fokus på rollen som artificiell intelligens, big data och maskininlärning kommer att spela för anställda i framtiden. Cirka 60 procent av alla jobb innehåller ungefär en tredjedel tekniskt automatiserbara uppgifter. Så det är ganska naturligt att vi tittar oss i spegeln och ställer oss frågan ”Har jag några färdigheter som en maskin inte har?” Och om jag inte har det, vilka färdigheter behöver jag för att behålla min konkurrenskraft?

Vad är maskiner bra på?

Låt oss tala klarspråk. Redan idag finns det uppgifter, framförallt när det gäller att hantera stora datamängder och repetitiva processer, där maskiner är oslagbara. Inom allt från tillverkning till informationsbearbetning är det svårt att slå datorers och robotars effektivitet och det har inget företag idag råd att bortse ifrån. Antalet timmar vi lägger på att göra fysiska, manuella arbetsuppgifter beräknas att sjunka med 14 procent till 2030, medan uppgifter som kräver ’grundläggande kognitiva färdigheter’ (dvs. de som inte kräver någon utbildning) kommer att minska med 15 procent under samma tidsperiod. Det är uppenbart vilken effekt det kommer att ge på arbetsmarknaden. De som inte har andra färdigheter än vad en maskin kan lära sig kommer utan tvekan att bli överflödiga.

Vad är maskiner dåliga på?

Så var står vi då? Jo, det finns faktiskt goda nyheter också och då handlar det om vad som ryms inom uttrycket ’känslomässig intelligens’. Människor är som bekant inte särskillt bra på att hålla enorma mängder data i huvudet eller att montera tusentals bilar i timmen, men de har en enorm fördel framför maskiner i ett avseende: Att vara mänskliga. En prognos från konsultföretaget McKinsey säger att medan 6 procent av företagen i USA och inom EU räknar med att antalet anställda ska minska som följd av automatisering, så räknar en mycket högre andel, hela 17 procent, med att det ska stiga. Så var kommer då dessa nya jobb ifrån? Försäljning är ett område där det finns stor tillväxtpotential, förutsatt att säljteamen förbereder sig för framtiden. Det är av största vikt att vi förstår att de färdigheter som gör att man lyckas som säljare idag inte nödvändigtvis kommer att vara relevanta i morgon. Det krävs en hel del planering och insatser idag om man ska lyckas i morgon.

Soft skills

Det finns huvudsakligen två utvecklingsområden, som lite förenklat kan betecknas som ‘det tekniska’ och ‘det sociala’. Det första området kräver specialkunskap för att kunna utnyttja och/eller utveckla ny teknologi inom områden som informationsanalys, programutveckling, e-handel och sociala medier. Det senare – tjänsterna inom det sociala området – baseras på den mänskliga faktorn, det faktum att vi på en grundläggande nivå tycker om att interagera med varandra. Områden med en god prognos för tillväxt inom det sociala området är t.ex. kundtjänst, marknad och försäljning samt utbildning och utveckling.

Kreativitet möter teknologi

Det intressanta är att dessa roller inte utvecklas trots nya teknologiska förutsättningar, utan på grund av dem. I sammanhang där vi kan utnyttja maskiners förmåga att hantera rutinmässiga och repetitiva uppgifter kommer vi att kunna frigöra mycket tid att utveckla våra sociala färdigheter på arbetsplatsen. När vi talar om artificiell intelligens är det viktigt att även definiera dess begränsingar. AI kan lära, kan utvecklas utifrån väldefinierade förutsättningar, men det hela är baserat på en fullständigt logisk algoritm. Människor däremot, är allt annat än logiska. Fråga vem som helst som någon gång har gjort ett impulsköp! Vi tar beslut ömsom baserade på känslor och ömsom på logik och människor är mycket bättre rustade än maskiner att förstå ologiska beslut.

Omskolning, fortbildning, nytänkande…

Så framtiden är alltså ljus? Ja, men det finns en extremt viktig förutsättning. Områden där man kan förvänta sig en ökning av antal anställda – oavsett om det är inom det tekniska eller det sociala området – är beroende av en viktig faktor: utbildning. Utan smart och anpassningsbar omskolning och fortbildning för ett stort antal föränderliga roller, kommer människor inte vara utrustade att hantera de fördelar som den teknologiska utvecklingen erbjuder. Det räcker inte att utrusta ett säljteam med den nyaste CRM-lösningen om de inte har relevant expertis för att använda lösningen på bästa sätt. 

För att vara konkurrenskraftiga måste företagen se teknologiska utmaningar med andra ögon, se dem som möjliggörare och inte som hinder, något som kräver att man är alert och håller sig i framkant. Detta kräver utbildning som är flexibel, modulbaserad och framförallt anpassningsbar.