Bygg en miljö för den inre motivationen

För alla företag och organisationer är medarbetarnas bidrag naturligtvis en av de allra viktigaste framgångsfaktorerna. Att medarbetarna känner mening och motivation med sina uppgifter är av stor vikt för att skapa ett bra arbetsklimat och en effektiv organisation. Det är också en av de viktigaste byggstenarna för tillväxt och lönsamhet.

Många ledare förstår vikten av att skapa förutsättningar för motivation på arbetsplatsen men det är inte självklart hur man får det att lyckas. Vi styrs ofta av det som vi själva blivit upplärda med och under många år har motivationsinsatser ofta varit kopplat till s.k. yttre belöningar, dvs. bonusar och andra belöningsformer, detta gäller ofta speciellt för säljorganisationer. De har kännetecknats av det som ofta kallas ”när du lyckas…så får du..-belöningar” och som styr mot tanken att vi springer fortare när någon hänger ”moroten” framför vårt ansikte. Det är inget fel på detta och i vissa situationer så fungerar denna typ av motivation fortfarande alldeles utmärkt.

Forskarna har dock mer och mer börjat inrikta sig på vad som ofta långsiktigt skapar en s.k. inre motivation, dvs. den vilja och lust att prestera som utgår från oss själva och inte från yttre påverkan. Inre motivation ger ofta ett mer långsiktigt ”driv” och får oss människor att tänja på våra gränser och prestera det ”lilla extra” som vi annars inte alltid är villiga att göra.

Att komma åt den inre motivationen handlar ofta om att skapa en arbetsmiljö där det finns möjligheter att utveckla bl.a. följande personliga områden:

 • ”Jag äger mitt jobb” – Medarbetaren känner att hen i så stor utsträckning som möjligt kan påverka var och hur hen kan lösa sina arbetsuppgifter.
 • ”Jag kan utvecklas” – Medarbetaren känner att hen utmanas genom att få mycket feedback och leva i en miljö där vi ständigt ifrågasätter nuvarande arbetsmetoder och prestation på ett positivt sätt.
 • ”Jag är med och skapar något viktigt” – Medarbetaren känner att hen är delaktig i att göra något som har en större mening, det kan vara att hjälpa människor eller skapa något som gynnar vår miljö eller samhällsutveckling. Alla kan ju inte vara ”världsförbättrare” men börjar man diskutera meningen med det vi gör upptäcker vi ofta att vi skapar något viktigt för andra människor, oavsett arbetsuppgiften.

3 tips för att stärka den inre motivationen hos dina medarbetare

 1. Motstå frestelsen att överkontrollera människor
  Ekonomisk framgång bygger idag på en djupt rotad känsla för självstyrning. Berätta VAD som ska göras, men överlåt till medarbetaren att bestämma HUR.  
 2. Bjud in till en hel dag av kreativt tänkande
  Fokus skall ligga på att göra företaget mer lönsamt. Inga andra begränsningar skall finnas utan alla idéer och all kreativitet är välkomna. Du kommer att bli positivt överraskad!  
 3. Utmana dig själv till ett nytt tänkande kring motivation och syn på medarbetare
  Det du lärde dig på vägen uppåt i karriären gäller kanske inte idag fullt ut. De yngre medarbetarna drivs ofta av andra motivatorer och du behöver vara beredd att möta dem på deras villkor.
Bygg en miljö för den inre motivationen