Så jobbar feedbackproffset

Under de 20 år som jag har arbetat med ledarutveckling, teamutveckling och konflikthantering så har de individer och grupper jag jobbat i de allra flesta fall upplevt att det som är svårast och jobbigast i arbetslivet är det som handlar om konfrontation, feedback och att hantera konflikter. Men hur ska vi då gå till väga för att hantera det som skapar oro, irritation och sömnlösa nätter och varför är det så viktigt att vi ger feedback?

Vinster med en feedbackkultur

Vad har vi att vinna om vi verkligen tar tag i saker och aktivt jobbar med feedback? Det vill säga, tar tag i det som inte fungerar, lyfter det som är bra och är tydliga med hur vi önskar att det ska fungera.

I ett övergripande perspektiv kommer vi att få en effektivare organisation. Vi kommer även att minska antalet konflikter och irritation. Människor kommer att växa, vi får ökad motivation. Vi känner oss tryggare med varandra och både individer och grupper kommer att utvecklas. I slutändan så får vi en attraktiv arbetsplats, en lönsam verksamhet och en minskad sjukfrånvaro. Vi får en miljö där man patar med varandra, inte om varandra.

”Det är inte alltid för att saker och ting är svåra som det blir jobbigt. Många gånger handlar det om att vi gör det svårt”.

Hur gör jag för att bli ett feedbackproffs?

Min erfarenhet är att det nästan alltid är jobbigast för den som ska ge feedback. Min främsta uppmaning är: -”Just do it!” Kanske låter det lite väl enkelt, men faktum är att som med allting annat blir det lättare och naturligare att ge feedback ju mer du övar. Det finns dock några parametrar du kan tänka på, som gör det hela lättare.

Till att börja med ska du aldrig ta den här typen av samtal när du är irriterad, stressad eller arg. Då försvinner lätt respekten för den du ska ge feedback till och det hela kan istället i värsta fall urarta till ett gräl. Kom ihåg att det är beteendet, inte personen det handlar om. Var rak och ärlig, linda inte in budskapet och framför allt ursäkta dig inte för det budskap du ger. Stå för det du vill förmedla, prata i jag-form och var lyhörd för hur budskapet mottas. Ställ gärna frågor hur personen själv ser på saken, men framför allt ställ frågor kring hur personen kan göra istället – det vill säga involvera mottagaren i den konstruktiva lösningen. Hur kan vi göra istället? Hur ska vi göra nu och framåt?

Checklista när du ger feedback

  • Prata i Jag-form.
  • Var konkret och tydlig, ge gärna exempel.
  • Kommunicera rakt och ärligt.
  • Var konstruktiv, fokus på lösning, fokus framåt.
  • Ställ coachande frågor –  involvera mottagaren.
  • Konfrontation, negativ feedback ges alltid mellan fyra ögon.
  • Respektfullt bemötande, respektera den andre och respektera dig själv.

Kom ihåg! DU är en kulturbärare – Beteende föder beteende.Tomas Karlberg
Senior Leadership Consultant,
Mercuri International

Prenumerera på det senaste inom försäljning!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av viktiga ämnen, fakta och forskning inom försäljning och ledarskap. Följ med oss på resan mot Sales och Leadership Excellence!