Sales Transformation i 6 steg

Hur vi vinner nya kunder har förändrats. Gränslös Internetanslutning och ny teknologi har skapat oberoende kunder, som inte alltid känner att de behöver råd från en försäljare.

För att överleva idag måste företag anpassa sig till den nya marknadens behov genom att positionera sig med hjälp av unika produkter, gedigen branschvana och enastående kundservice, med särskilt fokus på eftermarknaden.

Men hur ska man gå tillväga för att nå dit? Låt oss kort summera de sex stegen för att transformera ditt säljresultat:

 1. Identifiera Kundresan –
  Det är viktigt att förstå vad som motiverar dina kunder och därför påverkar deras köpbeslut. Vad triggar deras känslor och vad för slags köpsignaler sänder de ut? Även den mest rutinerade säljaren är till liten nytta om han eller hon inte möter kunden på dennes resa.
 2. Anpassa dina säljprocesser –
  Se till att dina säljprocesser är anpassade till kundens resa vad gäller timing och utbud. Beräkna en förväntad vinst för ert erbjudande och skapa en ’orsak-verkan’- kedja för att förstå var ni ska koncentrera era resurser för att nå bäst avkastning i framtiden. Baserat på denna analys är det enklare att avgöra vilken typ av säljprocesser ni ska prioritera.
 3. Skapa ett tillvägagångssätt –
  Förbered en logik och struktur bakom varje säljkonversation (off- och online). Formalisera och standardisera säljprocessen vid kundmöten så noggrant som möjligt. Högpresterande företag är medvetna om vikten av konsekvens i säljmaterial, interaktionen med kunden och processer när det gäller att nå en optimal säljnivå.
 4. Utveckla säljverktyg som påverkar –
  Nästa steg är att skapa en uppsättning anpassade verktyg (t ex digitala säljpresentationer, sociala media strategier, webkonferenser och intelligenta affärssystem) som kan hjälpa ditt företag att konvertera affärsmöjligheter och optimera time management.
 5. Stärk teamets inställning och förmåga –
  Gör dina säljare till experter på att hantera konkreta säljsituationer, genom att stärka kompetens och attityd via en blandning av online- och klassrumsundervisning.
 6. Stöd implementeringsfasen med coaching och uppföljning – Denna sista fas är grundläggande för att nå de målsättningar som satts upp och förvandla nyförvärvad kompetens till vanor som leder till tillväxt och framgång för ditt företag. Följ med ditt team ute på fältet och stöd och coacha dem i det dagliga arbetet.
Sales Transformation i 6 steg