Utvärdera effekterna av utbildningsinsatser

Lärande och utveckling är en betydande investering för många företag och i det nuvarande ekonomiska klimatet är det allt svårare att rättfärdiga denna kostnad. I den nyligen gjorda L&D årsundersökningen av Chartered Institute of Personnel Development (CIPD) framhölls att många organisationer kämpar för att utvärdera effekterna av L&D-program på sin verksamhet. Detta kan leda till vad undersökningen också identifierade som ”capability gaps”. Mercuri International arbetar med sina kunder för att lösa problemet med nya och lättanvända kompetensutvärderingar och benchmarkingverktyg.  

Läs mer i Mercuri Internationals
White Paper Utvärdera effekterna av utbildningsinsatser

Utvärdera effekterna av utbildningsinsatser

Kom igång med Sales Evaluator