Internationella projekt

Låt internationell försäljningsökning bli verklighet

Om era mål är:

 • Enhetlig implementering av era strategier, internationellt och på ett flertal språk
 • Utveckling av en internationell säljkultur, medan ni samtidigt möter de olika ländernas individuella behov
 • Optimering av styrkan i den internationella säljorganisationen
 • Utveckling av globala/internationella säljträningsprogram

Då är Mercuri International din bästa partner. Att skapa tillväxt i ett globalt perspektiv kräver mer än bara goda intentioner. Det kräver förmåga till ständig anpassning och lärande. Det innebär också att gå in i nya roller i kundinteraktionen i syfte att vinna och behålla kundens lojalitet. Med oss som partner får dina affärsenheter den kompetens som krävs för att nå framgång med era internationella strategier genom att:

 • Genomföra internationella initiativ och säljutvecklingsprogram
 • Skapa en gemensam världsomspännande säljfilosofi och -kultur
 • Säkra enhetlig kommunikation på alla marknader
 • Dela med sig av ’best-practice’ mellan olika länder
 • Samordna internationella kundstrategier och -processer
 • Få ut störst möjlig fördel av synergier och storskalighet
 • Skapa värde för kunderna

Vi på Mercuri International har omfattande erfarenheter och väldokumenterad erfarenhet inom:

 • Internationell projektledning – Mercuri har ett globalt nätverk av internationella projektledare som samarbetar för att leverera framgång till våra kunder
 • Lösningar för säljutveckling (skräddarsydda och/eller standard)
 • Utformning av internationella koncept för att uppnå synergieffekter
 • Effektiva och djupgående säljutvecklingsprojekt

Kraftfulla och samordnade internationella projekt är inte bara en rad standardseminarier genomförda på olika språk. De olika ländernas säljsituation och strategier samt eventuella variationer i resultatkrav måste också tas i beaktande och engagemang och stöd på det lokala planet är av största vikt för att nå framgång. För att nå detta behöver de enskilda dotterbolagen vara delaktiga i varje steg i processen. Och sist men inte minst, strukturerad projektledning och kommunikation är avgörande för att säkra enhetligt tillvägagångssätt, implementation och resultat.

Så jobbar vi globalt på Mercuri International

Vi erbjuder moderna och effektiva träningstekniker med inslag av affärssimuleringar och omfattande Blended Learning. Vi tillämpar resultatstyrning genom att använda lokalt satta Key Performance Indicators. Vi har ett starkt fokus på att åstadkomma resultat:

 • Framgångsrik försäljning
 • Lansera nya produkter
 • Öka din marknadsandel
 • Öka vinst/marginal
 • Öka säljstyrkans genomslagskraft
 • Öka kundlojalitet och återköp
 • Skapa värde för dig och dina kunder

För ytterligare information kontakta:

Henk van de Kuijt, Global Partner and Director International Business, +49 173 662 09 09 kuijt@mercuri.de

Shireen Parker, International Business coordinator, +44 1981 550 447 shireen-parker@mercuri.co.uk.