Coachande Ledarskap

coachande ledarskap

Coachen är inte problemlösare, lärare, rådgivare, instruktör eller ens expert. Coachen är ett bollplank, vägröjare, en konsult, en medvetandehöjare. Genom professionell coaching kan du skapa en mer öppen och aktiv inlärning, en ökad medvetenhet och större ansvarskänsla, vilket i sin tur leder till ökad framgång för ditt företag.  

Vill du veta mer?

Coachande Ledarskap kan vara en del av ett företagsanpassat utbildningsprogram som vi genomför ute hos din organisation, men du kan också ta del av Coachande Ledarskap genom Mercuri Internationals öppna utbildningsprogram. 

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Coachande Ledarskap som öppen kurs

Ta nästa steg emot att bli en framgångsrik coach och lär känna dina medarbetare och deras verklighet genom ett coachande förhållningssätt. Du ställer frågor, sätter dig in i dina medarbetares situation och låter dem hitta egna svar till sina problem och lösa dem på sitt sätt. Vi blandar virtuella och fysiska träffar med digitala moduler fulla av bra tips för att utveckla din kompetens inom coaching.

Välkommen till vår utbildning Coachande Ledarskap

Vinsterna med Coachande Ledarskap

 • Förbättrad prestation och ökad produktivitet
 • Medarbetarutveckling
 • Förbättrad inlärning
 • Förbättrade relationer
 • Förbättrad livskvalitet för individen
 • Mer tid till ledaren
 • Mer kreativa idéer
 • Bättre användning av människor, förmågor och resurser
 • Snabbare och mer effektiva reaktioner i akuta lägen
 • Större flexibilitet och anpassning till förändringar
 • Mer motiverad personal
 • Kulturförändring

”Utbildningen har gett mig många aha-insikter och jag har blivt bättre på att hjälpa mina medarbetare att se vad som måste göras, att ta eget ansvar och ta egna initiativ”

Utbildningsdeltagare, Coachande Ledarskap, Mercuri International Business School.

Att få andra att växa och nå sina mål är en av ledarens viktigaste uppgifter.

Många organisationer har – såväl i goda som i svåra tider – använt olika sätt för att öka effektiviteten och produktiviteten i verksamheten. Med rätt verktyg och förhållningssätt, rätt analys av situationen om var personen befinner sig kan du som ledare på ett mer tydligt sätt kommunicera och agera så att dina medarbetare når sina mål, växer i sina roller och mår bra.  

Ett coachande förhållningssätt är ett sätt att både använda kommunikation som verktyg för att få andra att växa men också ett sätt att analysera en situation för att på bästa sätt kunna ställa vägledande frågor för att skapa både lärande, större ansvarstagande – ett aktivt medarbetarskap – och bättre resultat. Dagens ledare möter idag flera utmaningar där ett aktivt medarbetarskap är direkt avgörande för resultatet. Sådana utmaningar kan till exempel vara distansledarskap och att man leder allt större medarbetargrupper.  

Vid coaching hjälper det att vara lyhörd
KOM IGÅNG

KONTAKTA OSS

Oavsett utmaning har Mercuri International en utbildning för dig. Behöver du en företagsanpassad lösning? Kontakta oss så berättar vi mer!