Indirekt Ledarskap (IL)

Indirekt Ledarskap

Att leda genom andra chefer handlar om att föra ut mål, visioner och värderingar i organisationen via sina underställda chefer. Att kunna kommunicera via andra ledare kräver ett helhetstänk, förmåga att kunna delegera på ett sätt som skapar tillit samt förmåga att säkra att dina mellanchefer har förstått de fastlagda strategierna och agerar utifrån ledningsgruppens intentioner.

Att leda genom andra chefer handlar till stor del om att vara en god förebild, leva som man lär och att ställa tydliga och uttalade krav på sina underchefer.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar vi mer om hur vi kan arbeta med Indirekt Ledarskap i er organisation.

Ett koncept från Försvarshögskolan

IL – Indirekt Ledarskap är ett av Försvarshögskolan kvalitetssäkrat koncept för ledare som befinner sig på högre organisatorisk nivå där man som ledare har en eller flera ledarnivåer mellan sig och medarbetarna. Konceptet bygger på gedigen forskning och ger tillgång till konkreta och användbara verktyg.

Det tog ett halvår för ledningsgruppen att formulera organisationens nya strategier…..…och 60 sekunder för medarbetarna att missförstå den på kick-offen… 

KOM IGÅNG

KONTAKTA OSS

Oavsett utmaning har Mercuri International en utbildning för dig. Kontakta oss så berättar vi mer!