Utvecklande Ledarskap (UL)

UTVECKLANDE LEDARSKAP

Vi arbetar idag inom ledarskap tillsammans med ett stort antal multinationella företag och vi är stolta över att vara den största leverantören av UL-utbildningar på engelska med en blandning av ledare från hela världen.

Många ledare har beteenden i vardagsarbetet som inte hjälper dem och organisationen att lyckas. Destruktiva ledarbeteenden skapar tvärtom ofta de-motivation och passivitet. Utvecklande Ledarskap får istället dina medarbetare att växa i sina roller och ökar ditt företags möjligheter att nå satta mål. Med detta ledarskap utvecklar du de beteenden som skapar ett gynnsamt arbetsklimat, bl.a. hur du fungerar som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en tydlig och stark värdegrund.

modellen

Ledaren uppträder som föredöme

Utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund och anses vara den modell som ger bäst effekt både för individens utveckling och organisationens resultat.

En utvecklande ledare utmärks även av inspiration och motivation i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd men också att konfrontera i ett gott syfte, både för individen och för organisationen.

Konceptet UL ägs, förvaltas och utvecklas av Försvarshögskolan.

utbildning inom ul utvecklande ledarskap med våra handledare

UL som öppen kurs

Vill du bli en utvecklande ledare som ökar delaktighet och kreativitet, ger personlig omtanke och support men även vågar konfrontera andra med syfte att utveckla medarbetarna i positiv riktning?

Välkommen till vår utbildning Utvecklande Ledarskap – UL!

Utvecklande Ledarskap har forskats fram, ägs och fortsätter att förfinas av Försvarshögskolan (FHS) och används idag inom stora delar av det privata näringslivet och andra sektorer av arbetslivet samt även på elitnivå bland tränare inom idrott.

Vill du veta mer?

Utvecklande Ledarskap kan vara en del av ett företagsanpassat utbildningsprogram som vi genomför ute hos din organisation, men du kan också ta del av Utvecklande Ledarskap genom Mercuri Internationals öppna utbildningsprogram. 

Utbildningen riktar sig till chefer på alla nivåer som har personalansvar och som vill utvecklas i sitt ledarskap. Du bör dock ha arbetat som chef i minst 6 månader.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

vi berättar mer via e post om ledarskap och våra handledare

Utbildningen har ändrat mig som person. Det var stundtals jobbigt, men jag är ändå tacksam, då jag gjort förändringar som gjort att jag mår och orkar bättre i stort.

Mikael Nilsson, Bravida
1 dag

Ett ledarskap för förändring & tillväxt

Se inspelningen av webinaret ‘Ett ledarskap för förändring & tillväxt’ där Jonas Fjellman, HR-chef på Serneke och Katarina Hansson, Senior ledarskapskonsult på Mercuri International, berättar om hur de med bas i Försvarhögskolans ledarskapsmodell Utvecklande Ledarskap – UL, genomfört en genomgripande utvecklingsresa för företagets chefer och säkrat försörjningen av kompetenta chefer i en organisation under snabb förändring.

KOM IGÅNG

KONTAKTA OSS

Oavsett utmaning har Mercuri International en utbildning för dig. Behöver du en företagsanpassad lösning? Kontakta oss via e post eller telefon så berättar vi mer om våra utbildningar!