Coachande Ledarskap

Coachande Ledarskap

Coachen är inte problemlösare, lärare, rådgivare, instruktör eller ens expert. Coachen är ett bollplank, vägröjare, en konsult, en medvetandehöjare. Genom professionell coaching kan du skapa en mer öppen och aktiv inlärning, en ökad medvetenhet och större ansvarskänsla, vilket i sin tur leder till ökad framgång för ditt företag.  

Vi kan se att hos de kunder vi hjälper att använda coaching på ett effektivt sätt blir det ett av de viktigaste ledarverktygen men också ett tydligt, enhetligt förhållningssätt i deras ledarskap. Vilka är då vinsterna med coaching, i jämförelse med ordergivning för chefen respektive medarbetaren? Det här vinner en organisation på att anamma det vi kallar en coachande kultur:


Vinsterna med Coachande Ledarskap

 • Förbättrad prestation och ökad produktivitet
 • Medarbetarutveckling
 • Förbättrad inlärning
 • Förbättrade relationer
 • Förbättrad livskvalitet för individen
 • Mer tid till ledaren
 • Mer kreativa idéer
 • Bättre användning av människor, förmågor och resurser
 • Snabbare och mer effektiva reaktioner i akuta lägen
 • Större flexibilitet och anpassning till förändringar
 • Mer motiverad personal
 • Kulturförändring

”Utbildningen har gett mig många aha-insikter och jag har blivt bättre på att hjälpa mina medarbetare att se vad som måste göras, att ta eget ansvar och ta egna initiativ” 

Utbildningsdeltagare, Coachande Ledarskap, Mercuri International Business School.

Många organisationer har – såväl i goda som i svåra tider – använt olika sätt för att öka effektiviteten och produktiviteten i verksamheten. Att få andra att växa och nå sina mål och prestationer är en av ledarens viktigaste uppgifter. Det handlar om att vägleda och att hjälpa andra att se möjligheter. Med rätt verktyg och förhållningssätt, rätt analys av situationen och var personen befinner sig kan du som ledare på ett mer tydligt sätt kommunicera och agera så att dina medarbetare når sina mål, växer i sina roller och mår bra.  

Ett coachande förhållningssätt är ett sätt att både använda kommunikation som verktyg för att få andra att växa men också ett sätt att analysera en situation för att på bästa sätt kunna ställa vägledande frågor för att skapa både lärande, större ansvarstagande – ett aktivt medarbetarskap – och bättre resultat. Dagens ledare möter idag flera utmaningar där ett aktivt medarbetarskap är direkt avgörande för resultatet. Sådana utmaningar kan till exempel vara distansledarskap och att man leder allt större medarbetargrupper.  


Vill du ha mer information?

Coachande Ledarskap kan vara en del av ett företagsanpassat utbildningsprogram som vi genomför ute hos din organisation, men du kan också ta del av Coachande Ledarskap genom Mercuri Internationals öppna utbildningsprogram. 

Kontakta oss så hjälper vi dig!