Konsulttjänster

Dina resultat blir inte bättre än vad ditt säljteam är

Vi stöttar dig i implementering och coachar över team och gränser – så att vi kan hjälpa dig att anpassa försäljning och nya arbetssätt att arbeta i hela organisationen.

Säljledning

Vi hjälper dig att utveckla dina säljteam för att de ska generera tillväxt. Vi identifierar hur du kan förbättra dina processer, styr dina försäljningsaktiviteter i rätt riktning när det gäller kvantitet och kvalitet och ser till att din KPI- och säljledarmodell är på plats

Implementering av Säljstrategier

Vi tar din strategi från planering till utförande genom att styra team mot gemensamma mål så att företagets budskap och vision blir tydligt och säkerställer att strategin blir verklighet.

Säljprocesser

Förbättra konverteringsgraden och precisionen i prognos- och pipelinehantering genom att anpassa din försäljningsprocess med kundresan.

Förändringsledning

Köpresan har förändrats – kundens krav och erfarenhet genom hela resan kräver att säljorganisationer ändrar och anpassar sig till ett nytt sätt att arbeta.

Verktyg
Sales Evaluator