Ledarskap

Ledarskapsutbildning

Mercuri Ledarskap, ett affärsområde inom Mercuri International, hjälper dig till ett lönsamt ledarskap.

Vi utgår från de senaste forskningsresultaten kring vad som krävs av dig för att bygga en organisation som präglas av lusten och förmågan att nå mål, känna motivation samt att få tillgång till den inre drivkraften. Utifrån över 50 års erfarenhet av att träna och utveckla ledare arbetar vi idag med en metodik som bygger på lärande i din vardagsmiljö som ledare.

Utmaningen är inte att köpa ledarskapskurser och ledarskapsutbildning – utmaningen är att köpa hållbarhet i form av positiva ledarbeteenden i ett längre perspektiv.

Se en video om Mercuri Ledarskap:

Läs mer om hur vi kan jobba skräddarsytt med din organisation inom Ledarskap:

Se våra öppna utbildningar inom Ledarskap: