Mercuri International Global Sales Excellence Survey 2017

Mercuri Internationals globala undersökning avslöjar hemligheterna till framgångsrik försäljning

Världens största konsultföretag inom försäljningsutveckling, Mercuri International, har publicerat sin senaste globala undersökning – Sales Excellence 2017. Undersökningen redogör för framgångsrika säljmetoder använda av framstående företag och ger vägledning till hur man själv når lika gynnsamma resultat, oavsett bransch, företagsstorlek eller ekonomiska förhållanden.

Frank Herbertz, CEO på Mercuri International, som initierat undersökningen säger ”Jag är säker på att den här undersökningen kommer att ge dig möjligheten att upptäcka värdefulla hemligheter till framgångsrik försäljning”.

Undersökningen har pågått i över sex månader, innefattar 926 deltagare från 20 länder, och har med röster från mer än 500 företag världen över, från 13 olika branscher. Det här är den fjärde undersökningen av den här typen som genomförts av Mercuri International, och den föregående publicerades 2012. Här kommer en smygtitt på vad den senaste undersökningen visar och vilka strategier som används för att nå försäljningsframgångar:

Strategiskt fokus på försäljning
Företag som har väldefinierade säljstrategier dokumenterat skriftligt ser till att hålla ett strategiskt fokus på försäljningen och underlättar kommunikationen mellan säljavdelningen och övriga avdelningar. På så sätt kan man möta kundernas helhetsbehov.

Smart användning av teknik
Framgångsrika företag har ett välutrustat och uppdaterat CRM-verktyg och utvecklar kundorienterade försäljningsmetoder. För att utveckla sina säljteam blandar man också klassrumsträning med virtuellt lärande.

Processorientering
Högpresterande företag säkerställer att det finns en noggrant utställd säljstrategi för hur varje kund ska hanteras. De värdesätter en perfekt genomförd försäljning från början till slut och dokumenterar säljprocesser som stöds av lämpliga träningsmoduler, checklistor och verktyg.

Stark säljkultur
Undersökningen visar att säljfunktionen spelar en viktig roll i framgångsrika företag. Den inneboende stoltheten av att få arbeta i en sådan miljö kan bara det vara en stark drivkraft för säljare.

3 olika förstoringsglas: En närmare titt på försäljningsframgångar
Förutom att erbjuda ett helhetsperspektiv sett genom ett globalt förstoringsglas, tittar man i undersökningen även närmare på andra nyckelfaktorer som påverkar försäljningens framgång: Deltagarens ställning i organisationen, Storleken på säljavdelningen samt Typ av Bransch.

Mercuri Internationals CEO Frank Herbertz tillägger “Jag är glad att se att antalet medverkande VD/Chefer dubblats i den här undersökningen jämfört med undersökningen år 2012. Det har även deltagandet från stora företag som har säljorganisationer med över 100 personer. De här faktorerna bidrar till en balanserad och djupgående analys som kan vara av stort värde för företagsledare när de planerar sina säljstrategier, processer och arbetssätt för det kommande året”.

En fullständig rapport av  “Sales Excellence Survey 2017” kan du hitta här

Fullständig rapport av “Sales Excellence Survey 2017” 

Läs mer

Mercuri International Global Sales Excellence Survey 2017