Netigate Kundnöjdhetsundersökningar

Vet du vad dina kunder tycker om ert företag? 

Är du nyfiken på varför ni vinner eller förlorar en affär? Vet du att dina kunder är nöjda, men inte varför? Kanske undrar du varför ni ibland tappar kunder och vad ni skulle kunna göra för att få tillbaka dem? En kundnöjdhetsundersökning är utformad för att ge organisationer en detaljerad inblick i just detta. Du får en värdefull förståelse för dina kunders lojalitet och information om hur väl produkten eller tjänsten uppfyller deras förväntningar. Feedback från kunderna ger dig ovärderlig information som gör att du hela tiden kan förbättra ditt erbjudande, öka kundlojaliteten och därmed även försäljningssiffrorna.

Ökad insikt ger ökade försäljningssiffror

Som leverantör av det kraftfulla verktyget Netigate kan vi hjälpa dig med att göra mätningar under hela kundresan, från första kontakt till avslutad affär. Vi hjälper dig gärna att skräddarsy en undersökning med relevanta frågor för maximalt resultat.   Efter en genomförd kundnöjdhetsundersökning kan vi tillsammans med er analysera resultaten och därefter skräddarsy ett program där vi på ett kostnadseffektivt sätt allokerar rätt insatser på rätt ställe i verksamheten. Vi ser över hela säljprocessen och hjälper till med de moment som behöver optimeras. En kundnöjdhetsundersökning är ofta en bra första etapp att inleda en förändringsprocess med, eftersom det kan ge dig en överblick av er kundlojalitet från ett utifrånperspektiv.    Netigate är det ledande verktyget inom Europa när det kommer till genomförande av kund-, marknads- och medarbetarundersökningar, startade 2005 och har tilldelats flera svenska och internationella priser.

Varför ska vi göra en Kundsnöjdhetsundersökning?

  • Ni får ett värdefullt utgångsläge
  • Ni förbättrar förståelsen för er målgrupp
  • Ni får reda på vad era kunder tycker om er och era produkter/tjänster
  • Ni får reda på vilka som är era trognaste kunder
  • Ni får möjlighet att produktutveckla er erbjudande med hjälp av de insikter ni får av att lyssna på era kunder.

Vill du veta mer om hur vi kan jobba med Kundnöjdhetsundersökningar tillsammans med din organisation? Maila oss, så berättar vi mer!

Netigate Kundnöjdhetsundersökningar

Relaterade artiklar

Företagsanpassade utbildningar inom sälj & ledarskap

Företagsanpassade utbildningar inom sälj & ledarskap

Netigate Medarbetarundersökningar

Netigate Medarbetarundersökningar