Peter Kietz ny VD för Mercuri Nordic

Peter Kietz har utsetts till ny VD för Mercuri Nordic som består av länderna Finland, Sverige och Danmark. Tjänsten är ny inom Mercuri International Group.

Peter Kietz har lång och gedigen erfarenhet från olika roller inom Mercuri Finland, senast som VD under de senaste två och ett halvt åren.

Efter att grunden nu är lagd för en framgångsrik utveckling av de två enheterna, kommer sammanslagningen av Mercuri Finlands och Mercuri Sveriges ledningsteam under Peter Kietz ledning ytterligare stärka Mercuri Nordics ställning på marknaden inom områden som internationella kundprojekt, gemensam produktutveckling och regional marknadsföring.

Mercuri Nordic har kontor i både Finland och Sverige varifrån de planerar och levererar såväl internationella som lokala kundprojekt. Båda enheterna erbjuder också ett brett urval av försäljningsrelaterade utvecklingsprogram genom Mercuri International Business School. All individuell kompetensutveckling och träning som Mercuri International erbjuder innehåller en unik blandning av personlig träning, webbaserade moduler och specialanpassade uppdrag.

Mercuri International Groups VD och koncernchef Frank Herbertz önskar Peter Kietz välkommen i den nya och spännande rollen.

“Vi ser fram emot Mercuri Nordics framgångar som blir ett starkt bidrag till att nå Mercuri’s strategi för 2018.”

”Det viktigaste är att vi kan skapa mätbara resultat i våra kundprojekt. Flera av våra kundföretag är idag verksamma på den internationella marknaden och därför vill vi i framtiden ännu bättre erbjuda våra kunder den erfarenhet, kompetens och det samarbete som nu finns till förfogande i och med MI Nordic.” säger Peter Kietz.

Lue tästä tiedote suomeksi: Peter Kietz Mercuri Nordicin toimitusjohtajaksi.

Peter Kietz ny VD för Mercuri Nordic

Kontakt:

Peter Kietz, VD Mercuri Nordic
Email: peter.kietz@mercuri.se
Telefon: +358 40 545 6857

Daniela Vidakovic Lundin, Marketing Manager Mercuri International Sverige
Email: daniela.v.lundin@mercuri.se
Telefon: +46 8 705 29 34