Mercuri samarbetar med TUIfly Nordic

TUIfly Nordic berättar mer om sitt samarbete med Mercuri International:

Vårt mål på TUIfly är att bli nummer 1 på service och ombordförsäljning i charterbranschen! Vi har tillsammans med Mercuri International arbetat med att utveckla våra ledare ombord i rollen som säljledare och vår kabinpersonal inom området försäljning och i att stärka kundupplevelsen ytterligare.

Mercuri har utbildat interna säljcoacher i pedagogik och försäljning på TUIfly och Fritidsresor. Coacherna har tillsammans med Mercurikonsult har genomfört säljträning för sina kollegor på våra 5 nordiska besättningsbaser.

Vår bild av samarbetet kännetecknas av ett högt engagemang i att sätta sig in i vår verksamhet och verkligen skräddarsy upplägg efter våra behov och direkt anpassa till vår affär – vilket är extra viktigt i vår verksamhet. Mercurikonsulterna har hållit en jämn och hög nivå genom hela projektet och vi upplever Mercuri som en flexibel och mycket kompetent partner.
De effekter vi har börjat se är en ökad utväxling av de prioriterade nyckelområdena ombord, mer engagemang i affären. Vi ser också hur medarbetarna omsätter metoderna för att inspirera kunderna än mer. Detta har redan gett en tydlig försäljningsökning. Medarbetarna har fått en ökad förståelse för och kompetens i hur de själva kan bidra till en högre lönsamhet. När försäljningen sker på ett insiktsfullt sätt upplever kunderna samtidigt att de får en bättre service! Våra ledare har blivit mer angelägna om att jobba mot försäljningsmålen för att kunna ge feedback till medarbetarna.

Genom kompetensöverföring från Mercurikonsulterna till våra säljcoacher har vi dessutom byggt en kunskapsbank internt för framtida utbildningsaktiviteter.

Mercuri samarbetar med TUIfly Nordic