Our testimonials

ram_lrff41d.png

LRF

Tomas Zetterquist

Regionchef LRF Konsult

Ledarskap är som mycket annat något man behöver träna på, ledarskap kan också variera mellan individ till individ och inom olika grupper. Ett ledarskap kan fungera bra i en tränad grupp, samma ledarskap kan fungera sämre i en otränad grupp. Ett situationsanpassat ledarskap räcker många gånger långt, men det slår inte det gemensamma kontraktet, överenskommelsen. Jag har haft möjlighet att själv genomgå Ledarakademin, tillsammans med delar av min ledningsgrupp. Vi har lagt energi på ledarskapet, det tar sin tid att träna, men vi räknar med att dra nytta av utbildningen över tiden. Utbildningen har varvats med teori och praktiska övningar, i flera fall med externa ”skådespelare” som ökat trovärdigheten och pedagogiken i träningen. En verktygslåda full av redskap för framtida träning och bruk!


default1_bild_3051f.jpg

Om utbildningen Consultative Selling

Jens

Säljare

En av de största utmaningarna som säljare är att vidareutveckla sina långvariga kundrelationer och behålla intresset för sina produkter. Konsultativ försäljning ger säljaren de verktyg som behövs för att hitta nya, innovativa sätt att nå fram till kunden. Det har också gett mig bättre insikt om mina positiva egenskaper i säljarrollen och vad jag kan förbättra.


infront.png

Infront

Patrik Sandin

Försäljningsdirektör

Vi har valt att vidareutveckla våra säljare och säljchefer med Mercuri International eftersom de har de bästa verktygen som behövs för att ge dem rätt kompetens utifrån deras individuella behov. Våra säljchefer har fått de rätta verktygen för att bli de bästa cheferna. Mercuri kombinerar teori och träning på ett fantastiskt sätt med mycket kompetenta, engagerade konsulter med bra pedagogik.


Logo_Strukton_Rail_home.jpg

Strukton Rail AB

Gölin Forsberg

Kompetenschef

Vi har samarbetat sedan 2011 med Mercuri International, både gällande ledarskapsutbildningar och värdegrundsarbete. Mercuri lyckas alltid knyta kunskaperna till deltagarnas verklighet, oavsett om de möter ledningsgrupp eller första linjens chefer och banarbetare. Att vårt värdegrundsarbete är levande efter fem år är mycket tack vara Mercuris kunniga och engagerade konsulter som tar vår idé till konkreta diskussioner som får fäste i organisationen.


TMHEMaster_Logo.jpg

Toyota Material Handling Europe, TMHE

Fredrik Fjellstedt

Leadership Development Manager

På Toyota ställer vi höga krav på våra ledare och därför har vi också mycket höga krav på de konsluter vi arbetar med inom ledarutveckling. Mercuri har blivit en nära partner i vårt pan-Europeiska ledarprogram och de uppskattas av alla våra deltagande ledare. Förutom att de har en hög, jämn nivå på sina leveranser är de mycket lätta att samarbeta med och tar ett tydligt ansvar och ägarskap för sina delar i programmet.