Utvecklande Ledarskap (UL)

Vi arbetar idag tillsammans med ett stort antal multinationella företag och vi är stolta över att vara den största leverantören av UL-utbildningar på engelska med en blandning av ledare från hela världen.

Många ledare har beteenden i vardagsarbetet som inte hjälper dem och organisationen att lyckas. Destruktiva ledarbeteenden skapar tvärtom ofta de-motivation och passivitet. Utvecklande Ledarskap (UL) får istället dina medarbetare att växa i sina roller och ökar ditt företags möjligheter att nå satta mål. Det beskriver de beteenden som skapar ett gynnsamt arbetsklimat, bl.a. hur du som ledare fungerar som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en tydlig och stark värdegrund. En utvecklande ledare utmärks av inspiration och motivation som ökar delaktighet och kreativitet, samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd, men också att konfrontera andra med syfte att utveckla medarbetarbetarna i positiv riktning. Hur är du som ledare?

Utvecklande Ledarskap har forskats fram, ägs och fortsätter att förfinas av Försvarshögskolan (FHS) och används idag inom stora delar av det privata näringslivet och andra sektorer av arbetslivet samt även på elitnivå bland tränare inom idrott.

Utbildningen riktar sig till ledare på alla nivåer som har personalansvar. Du bör dock ha arbetat som chef i minst 6 månader.

Utvecklande Ledarskap kan vara en del av ett företagsanpassat utbildningsprogram som vi genomför ute hos din organisation, men du kan också ta del av Utvecklande Ledarskap genom Mercuri Internationals öppna utbildningsprogram.   

”Utveckande Ledarskap har fått mig att växa som ledare och människa. Jag kan se vad jag tidigare gjorde fel, och mina medarbetare säger att de har en mycket bättre chef nu.” 

/Utbildningsdeltagare, Utvecklande Ledarskap, Mercuri International Business School.
Utvecklande Ledarskap (UL)

Läs mer om hur vi kan jobba skräddarsytt med din organisation inom Ledarskap:

Gå en utbildning i Utvecklande Ledarskap via vårt öppna utbildningsprogram: