Mercuris 5-stegsmodell

För att strukturera projekt och kvalitetssäkra ett effektivt utbildningsprogram hjälper vi dig som kund och samarbetspartner igenom 5 arbetssteg, som innefattar följande steg: 

  1. Vi gör en analys av nuvarande situation och behovsbild.
  2. Vi designar programmet tillsammans med er så att det får en unik profil anpassat till er verklighet.
  3. Vi genomför träningar utifrån en tydlig pedagogik med mycket fokus på aktiv träning för deltagarna.
  4. Vi hjälper på olika sätt till att säkra implementeringen, dvs att säkra att det som tränats verkligen blir genomfört.
  5. Vi stöttar er fortsatta utveckling genom att mäta effekter, ge er feedback på uppnått resultat samt identifiera fortsatta utvecklingsområden. 

Tillsammans med ditt företag designar våra konsulter ett utbildningsprogram som är skräddarsytt för just er.