Värt att läsa; ”Lönsamt ledarskap”

En handbok för dig som vill bli framgångsrik i ditt ledarskap

Lönsamt ledarskap är en handbok om ledarskap byggt på mina och Mercuri Internationals erfarenheter av vad som skapar ett framgångsrikt ledarskap i vardagen. I boken länkas dessa erfarenheter samman med den forskning som bedrivs kring ledarskap idag och som vi tar mycket av våra tankar ifrån när vi utbildar ledare.

Lönsamhet i tre perspektiv

Jag anser att begreppet ”lönsamt” när man beskriver ledarskap har minst tre olika perspektiv. Bra ledarskap är lönsamt om du uppnår följande:

  • Lönsamhet utifrån uppsatta mål: professionellt och affärsmässigt förhållningssätt när det gäller att nå satta mål och skapa resultat
  • Lönsamhet utifrån medarbetarperspektivet: utveckla medarbetarna så de mår bra på jobbet och växer som människor.
  • Lönsamhet utifrån din egen situation som ledare: rätt typ av ledarbeteende ger dig större flexibilitet och möjlighet att ha ett bredare fokus

Bli en utvecklande ledare

Boken ger dig en bra grund för att bli en utvecklande ledare. Den hjälper dig att få medarbetarna att växa, både kompetensmässigt och som individer, samtidigt som du skapar en arbetsmiljö där mål och måluppfyllnad finns som en central del av ditt ledarskap.

Utifrån det s.k. transformerande ledarskapet beskriver jag hur du kan arbeta med denna typ av ledarskap i vardagen. Du får tankar, idéer och riktlinjer för hur du kan arbeta och ständigt sträva efter att bli en ännu bättre ledare. Boken innehåller även checklistor på vad du kan tänka på när du ställs inför vardagliga ledarutmaningar i framtiden.

Hans Blank

Du kan beställa boken genom att skicka en epost till info@mercuri.se med ditt namn och fakturaadress.

Priset är SEK 200 inkl. frakt.

Värt att läsa; "Lönsamt ledarskap"