Business by Empathy

Klimatkris. Pandemi. Krig. De senaste årens omvärldshändelser kan för många kännas överväldigande och nedslående. Men ur det onda föds också någonting gott. På senare år har trenden ”Business By Empathy” accelererat där allt fler företag vill bidra till en bättre värld genom att visa empati, medlidande och välvilja. En trend som också utvecklats till en företagsstrategi som stärker ditt varumärke, dina kundrelationer och förmåga att göra affärer.


Trender föds när innovationer, idéer och händelser i vår omvärld möter ett grundläggande mänskligt behov på ett nytt sätt. De skapar nya beteenden, förväntningar och vanor hos oss människor. Och när tillräckligt många människor förväntar sig något nytt, eller börja bete sig på ett nytt sätt så måste vi företag hänga med. I annat fall riskerar vi att gå under.

På senare år har vår omvärld drastiskt förändrats.

Klimatrörelsen är inget nytt fenomen. Inte heller att företag visar sitt stöd för ett bättre klimat. Men när Greta Thunberg den 20 augusti 2018 tog sin cykel och inledde en skolstrejk utanför riksdagshuset i Stockholm var det startskottet på en världsomfattande rörelse där ungdomar från hela världen skrek sig hesa för att protestera mot att klimatfrågan inte prioriterades högre. Som en konsekvens visade mängder med företag sin empati genom att utlova stora satsningar på minskat koldioxidutsläpp.

På samma sätt blev coronavirus-utbrottet ett startskott för en global rörelse där stora delar av världen stängdes ned för att förhindra spridningen av viruset. Snabbt visade många företag sin empati och välvilja genom att bidra med pengar, resurser och produkter för alla de människor som indirekt och direkt påverkades. 

Och nu senast. Rysslands invasion av Ukraina. Aldrig tidigare har vi sett en så global enighet i att visa empati. I att stödja Ukraina, dess invånare och flyktingar och samtidigt bojkotta Ryssland.

Företag måste ha ett högre syfte bortom pengar

Alla dessa händelser, i kombination med andra, har påverkat oss alla och till stor del förändrat våra värderingar och förväntningar på att stater såväl som företag måste dra sitt strå till stacken och bidra till en bättre värld. Kunder och konsumenter förväntar sig inte längre att företag enbart ska utveckla bra produkter och tjänster och säkerställa att vi har ett jobb att gå till. Företag måste ha ett högre syfte bortom att tjäna pengar. I praktiken innebär det att företag inte längre bara kan sträva efter att vara bäst i världen på det de gör – eller blidka sina aktieägare – de måste också sträva efter att göra det som är bäst för världen och visa empati. Det är ett massivt skifte, för att inte säga paradigmskifte.

Vad innebär då denna trend?

Business By Empathy innebär att empati har gått från att vara något vi lärde våra barn, till en disciplin i ledarskap till att nu utvecklas alltmer mot en affärsstrategi. En affärsstrategi som också gynnar företag. Empati bygger på förmågan att kunna förstå och tolka världen från någon annans ögon. Och agera på det. Och denna förmåga utvecklas nu allt mer till att bli en källa till innovation och tillväxt och ett sätt att särskilja företag, produkter och tjänster från varandra. I praktiken kan vi alltså ladda vårt varumärke, våra produkter och tjänster och vår marknadskommunikation med empati. Och empati är sådana värden som tilltalar våra känslor i högre utsträckning. Att vi vill göra gott för våra kunder, våra medborgare, vårt samhälle och världen i stort.

Inte bara en fråga om klimat, krig och sjukdomar

Business By Empathy är inte enbart en fråga om att rädda vår planet. Eller visa sitt stöd för människor som far illa vid katastrofer, krig eller sjukdomar. Det handlar också om att aktivt bidra till ett bättre samhälle genom att visa empati för grupper av människor som av olika skäl har det svårt. Det kan handla om att utveckla nya produkter och tjänster, stötta olika projekt, förändra mål och vision och aktivt bidra till att lösa stora problem i våra samhällen. I praktiken spelar det ingen roll vem vi visar empati för så länge som det är äkta och så länge som det är ett problem som engagerar oss människor.

Vad kan vi då göra?

Det finns många exempel. Vi kan visa empati för människor som lever i fattigdom. Människor som mobbas. Människor som är ensamma. Människor som diskrimineras. Människor med en funktionsnedsättning. Människor som kämpar för jämställdhet. Människor som är hemlösa. Människor som är på flykt. Människor som är oroliga för att vi står inför en klimatkatastrof.

Låt oss ta ett exempel. Idag finns det lika många människor i världen som har en funktionsnedsättning, som det finns invånare i Kina. Närmare 1,4 miljarder. Och givetvis görs det en hel del idag men det finns fortfarande stora gap i vad vi förväntar oss och vad vi upplever att företag faktiskt gör. För ett par år sedan lanserades en caférobot på ett fik i Tokyo. Den hälsar gästerna välkomna, tar beställningar och serverar mat och dryck. Det hade kunnat stanna där. Men det var inte det som var det primära. Den här roboten är nämligen utformad för att kunna styras på distans av människor med en funktionsnedsättning. Människor med tex en ryggmärgsskada eller ALS. Den är alltså framtagen för att inkludera människor som har det svårt att få ett normalt jobb. De kan sitta hemma och arbeta, tjäna pengar och samtidigt få social kontakt. I det här fallet har man alltså utvecklat en produkt och laddat den med ett empatisk särskiljande drag.

Ett annat exempel är Starbucks som nu lanserat flera caféer under benämningen ”Signing Stores”. Alla anställda är döva vilket skapar en inkludering samtidigt som man visar empati för en grupp av människor som har svårt att göra något så enkelt som att beställa en kaffe. Det är inte bara så att Starbucks bidrar med något gott i samhället. Starbucks varumärke och försäljning gynnas även av detta. Varför? Jo, för att majoriteten av oss människor älskar empati. Döva eller ej. Den här typen av insatser tilltalar våra subjektiva känslor och kunder stöttar gärna företag som gör gott och berättar gärna om det för andra.

Samma sak gäller för företaget SAP som tagit fram ett program som de kallar för ”Autism At Work” och som syftar till att integrera människor med autism på arbetsplatsen. De har som företagsmål att anställa upp till 1 procent, ca 650 personer, som har autism. Syftet är delvis att visa empati men också att öka innovationskraften och ta tillvara på människors unika förmågor genom mångfald. En hedervärd insats som både bygger förtroende och ökade intäkter.

Empati – en ledstjärna för morgondagens företag.

Det finns många goda exempel på trenden ”Business By Empathy” och förmodligen har vi bara sett början på denna rörelse. I dagens hårda affärsklimat med hård konkurrens gäller det att sticka ut och att bidra till något större än att bara blidka sina aktieägare. Empati är något som vi kan använda som ledstjärna för att attrahera såväl talanger som kunder. I praktiken spelar det ingen roll vem vi vill visa empati för så länge som vi gör det med hjärta och själ. Fundera på det. Hur kan ditt företag använda empati i produktutveckling, rekrytering, försäljning och marknadsföring? Varför inte byta ut ”Made in China” eller ”Made in Sweden” med ”Made with empathy” Använd detta som en del i samtal med kunder och anställda. ”Du borde komma och jobba hos oss” eller ”Du borde köpa från oss” eftersom vi praktiserar empati.

Det finns en affärsmodell för det också. Och det är vad denna trend handlar om.

Henrik Larsson-Broman
Researcher och trendanalytiker
Mercuri International Research

Ladda ner vår bok "Supertrenderna" kostnadsfritt!

Vill du få fler idéer om trender som påverkar morgondagens försäljning och marknadsföring? Ladda ner vår bok ”Supertrenderna” där vi beskriver 50 trender som framtidssäkrar din försäljning och marknadsföring:

Ladda ner Supertrenderna

Ladda ner forskningsrapporten ”The Future State of Sales”

I den här rapporten presenterar vi de 10 viktigaste trenderna inom försäljning baserat på intervjuer med över 1000 kommersiella chefer.

LADDA NER RAPPORTEN