Säljutveckling

Ökad lönsamhet och hållbar tillväxt

Att jobba med säljutveckling spelar en kritisk roll i att säkerställa långsiktig framgång och ökad lönsamhet för din verksamhet. Genom vår forskningsbaserade modell för Sales Excellence hjälper vi er att lyckas i en föränderlig affärsmiljö.

vill du ha tid ser du kanske många möjligheter som hjälper här

Varför behöver er verksamhet säljutveckling?


Säljutveckling är av yttersta vikt för företag av flera anledningar.

För det första leder arbetet till ökad lönsamhet genom förbättrade försäljningsprocesser och ökad effektivitet. Dessutom möjliggör säljutveckling anpassning till föränderliga marknadsförhållanden och nya trender, vilket är avgörande för att bibehålla konkurrenskraft och göra fler affärer.

På Mercuri hjälper vi er att se över era försäljningsprocesser vilket gör att ni kan eliminera flaskhalsar och skapa mer effektiva arbetsflöden.

Vi uppskattar Mercuris forskningsbaserade förhållningssättet till försäljning som gett oss ett bra ramverk för Sales Excellence att tillämpa i vår säljorganisation. Detta har gett oss mycket värde och nya perspektiv på hur vi ska organisera och driva vår säljorganisation.

PMC Sales Management

Vill du höra mer om hur vi kan jobba tillsammans med din organisation?

Mercuri kan hjälpa er att…


  • Öka era försäljningsvolymer och få fler marknadsandelar
  • Utveckla försäljningstekniker för att attrahera och behålla kunder
  • Ta er fram på marknaden under en tillväxtfas och öka intäkterna
  • Hantera komplexa och långvariga försäljningscykler och öka framgången i affärsförhandlingar
  • Öka er kundbas och förbättra kundnöjdheten samt utveckla relationer med potentiella kunder
  • Skapa bättre samverkan mellan olika delar i organisationen som är kopplade till försäljning och marknad
  • Tolka och förstå hur marknaden ser ut och vad försäljningsverksamheten behöver göra för att utvecklas och nå sina mål
  • Skapa en ändamålsenlig försäljningsorganisation
gör på rätt sätt så får du mer tid för effektiv försäljning och ökad potential
flera sätt som gör att du ska utveckla din försäljning över tid

Varför ska ni vända er till Mercuri International?


Med över 60 års djup erfarenhet inom global säljutveckling och verksamhetsutveckling har vi på Mercuri etablerat oss som världsledande försäljningsrådgivare.

Våra konsulter är specialiserade på försäljningsutveckling och tillväxtorienterade uppdrag och finns här för att hjälpa och stötta er verksamhet och era säljare. Vi har en global närvaro och en förmåga att arbeta över team och gränser, vilket möjliggör skräddarsydda strategier som fungerar för hela företaget.

ser du rätt saker vet vi att du kommer göra många affärer idag och imorgon

Från nuvarande position till önskat läge


Genom våra omfattande forskningsinsatser kring Sales Excellence ger vi er insikter om hur er verksamhet och försäljningsorganisation bör utvecklas med hänsyn till de förändringar som sker i omvärlden.

Vi specialiserar oss på att genomföra transformationsuppdrag för försäljningsorganisationer och använder vår Sales Excellence-modell för att guida er från nuvarande position till önskat läge.

Hos oss hittar du en pålitlig partner som hjälper er att skapa framgångsrika och hållbara försäljningsstrategier, som inte bara tar hänsyn till dagens utmaningar när det kommer till att sälja, utan också positionerar er för att skapa resultat i en ständigt föränderlig affärsvärld.

8 dicipliner att följa för att lyckas med er säljutveckling


De här åtta stegen kommer från vår forskningsbaserade modell Sales Excellence och ger en bild av hur ni på ett effektivt sätt behöver arbeta för att utveckla er försäljningsorganisaton.

1. Hur vill kunden köpa och hur säljer vi?


Denna insikt är avgörande när vi arbetar med säljutveckling då det ligger till grund för vilka säljlogiker och affärer vi ska sträva efter att lyckas i. I vår forskning delar vi in detta i olika delar och vi kallar detta för transaktionell, traditionell, komplex samt distribuerad säljlogik, vilka alla bygger på olika framgångsrecept.

2. Att sätta riktningen för verksamheten


De företag som lyckas bäst har enligt vår forskning en tydlig vision och målsättningar som alla efterlever. Dessa används för att modifiera strategier och prioritera satsningar som säljarna ska arbeta efter. De har en tydlig segmenteringsmodell som förklarar var intäkterna ska komma ifrån och vilka kunder som ska prioriteras.

3. Struktur för samverkan och effektivitet


I den här fasen tittar vi närmare på hur ni i er verksamhet använder era resurser på bästa möjliga sätt vilket har en stor effekt på företagets lönsamhet. I praktiken handlar det om att tillsätta rätt person med rätt kompetens på rätt roll och att säkerställa att försäljningsorganisationen som ska sälja har en hög samverkansgrad med till exempel marknad, IT, leverans och ekonomi.

4. Processer, att göra på rätt sätt


Företag som skickar ut sina säljare på fältet för att klara sig på egen hand är betydligt mindre framgångsrika än de företag som kontinuerligt supporterar sina säljare med rätt CRM, säljverktyg, metoder och data som gör att de fattar klokare beslut. De har också välgenomtänkta processer för att både hitta affärer, bygga relationer med kunderna och för att kartlägga beslutsfattare.

5. Styrning och verksamhetsledning


Högpresterande företag har ledare som kontinuerligt coachar, ger feedback och motiverar sina anställda till förbättrade prestationer. Att sätta klara och mätbara försäljningsmål är en av många kritiska komponenter. Tydliga mål ger riktning och hjälper helt enkelt till att göra säljteamet motiverade. Dessutom möjliggör det en kontinuerlig utvärdering av hur väl dina säljare lyckas.

6. Kompetenser och drivkrafter


De företag som lyckas bäst enligt vår forskning är betydligt bättre på att attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens. De investerar mer i individen och säkerställer att alla medarbetare har möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential. Det kan till exempel handla om investeringar i utbildning för att stärka säljteamets kompetens och anpassning av försäljningsstrategin för att möta marknadens krav.

7. Företagskultur


De mest framgångsrika företagen sätter försäljning och kunder i framsätet. Säljarna är högt ansedda i företaget, försäljningsframgångar lyfts fram och den löpande försäljningen redovisas för alla i företaget. Övriga medarbetare i organisationen är också medvetna om hur de kan bidra till att öka försäljningen och säkerställa nöjda kunder.

8. Förändrings-ledning


Vi lever i en snabbt föränderlig värld. Det vet de bästa företagen varför de uppmuntrar utveckling, egna initiativ, lärande och utbildning. De samlar kontinuerligt data om trender, marknaden och sina kunder och experimenterar kring olika initiativ för att se vad de bör utveckla och förbättra. Kort och gott är de mer utvecklingsorienterade än de lågpresterande företagen.

utveckla ledarskap

Öppna utbildningar inom försäljning för dina säljare


En säljutbildning hos Mercuri kommer att ge dig nya verktyg och metoder för att både strukturera ditt arbete och bli mer effektiv som säljare, eller försäljningschef. Du får ny kunskap och lär dig att sälja och göra avslut anpassat både till situationen och kunden – säljutbildning som ger resultat i form av fler avslut, samt en ökad trygghet för dig och kunderna.

En framgångsrik säljorganisation kräver ett starkt Ledarskap


I en värld som är i konstant förändring och utveckling och många av oss arbetar mer på distans blir ledarskapet och bra utbildning viktigare än någonsin. Men för att lyckas som ledare under dessa förutsättningar krävs både kunskap och stöd.

KONTAKTA OSS

Vill du ha mer information om hur vi kan jobba tillsammans med er organisation? Hör av dig redan idag så berättar vi mer!