Data- och integritetspolicy

Giltig från och med 2018-05-01 (senast uppdaterad 2018-05-01)   Mercuri International Sverige AB (Mercuri) är mycket tacksam att du vill ta del av vår integritetspolicy. I denna policy vill vi informera dig, om vilken typ, omfattning och i vilket syfte vi samlar in personuppgifter när du är i kontakt med Mercuri. Du skall vara säker på att Mercuri vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som du eventuellt lämnar till Mercuri.   Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Mercuri International Sverige AB, Box 3044, 169 03 Solna. För frågor om integritetspolicyn vänligen vänd dig via e-post till: info@mercuri.se

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som till exempel, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Då du lämnar dina personuppgifter till Mercuri skall du känna dig trygg. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och dataskyddsreformen (GDPR) som träder i kraft inom EU den 25 maj 2018. Vi kommer att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar behandling av dina personuppgifter som enligt lagstiftningen kräver ditt samtycke. Du måste vara över 18 år för att lämna personuppgifter till oss. Om det kommer till vår kännedom att vi samlat in personuppgifter om en person under 18 år vidtar vi åtgärder för att ta bort informationen så snart som möjligt. De personuppgifter som registreras via hemsidan, eller på annat sätt förmedlas till Mercuri, säljs aldrig till tredje part i kommersiellt syfte. 

Syftet med insamling av personuppgifter

Vi på Mercuri behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera dem inför eventuell framtida kontakt. Intresseanmälningar och personuppgifter från dig administreras för att ingå i eventuella avtal med dig, ge information om pågående projekt och service som vi tillhandahåller i samband med olika förfrågningar. Uppgifter behandlas även indirekt i anslutning till utveckling, test och förvaltning av de IT-system som är knutna till vår webbplats.   Vi ber dig notera att när du använder vår webbplats finns det funktioner som gör det möjligt för dig att lägga upp information som kan betraktas som personliga uppgifter. Du får endast lägga upp information om andra personer om du har deras samtycke till att tillhandahålla oss deras information.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss enligt nedan:  

A. Uppgifter som du lämnar till oss via hemsidan eller om du ingår avtal med Mercuri

1. Anmälan till våra utbildningar, kurser och seminarier (Mercuri International Business School) När du köper en utbildning/kurs av oss eller anmäler dig till något av våra seminarier via hemsidan, ber vi dig att uppge personuppgifter (namn, kontaktuppgifter som adress, telefonnummer e-postadress) samt fakturaadress. Vi använder dessa uppgifter för att hantera fakturering, för att skicka kursinformation och kursmaterial digitalt samt ge dig möjligheten att använda vår utbildningsportal.  

2. Kontaktformulärdata På vår hemsida finns ett flertal formulär som du som besökare frivilligt kan ställa frågor till oss, via eller anmäla intresse, för att få nyhetsbrev eller eventinbjudningar eller för att få material skickat till dig. Den data som efterfrågas (sk ”Form data”) är tex: namn, e-post och ärende/meddelande. Vi använder data i kontaktformuläret för att bearbeta dina förfrågningar och/eller för att tillhandahålla begärda tjänster eller att tillhandahålla den begärda informationen i kontaktformuläret.  

3. Samarbetsavtal Som anlitad underkonsult eller leverantör kommer Mercuri registrera och spara personuppgifter som krävs för att fullfölja det pågående uppdraget/avtalet och där det finns ett berättigande intresse av att behandla dina personuppgifter. Vi kommer att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar behandling av dina personuppgifter enligt lagstiftning.  

B. Uppgifter som samlas in av oss när du besöker vår hemsida 

Cookies och loggfiler

Mercuri använder cookies för www.mercuri.net och tillhörande domäner och applikationer. Genom att använda vår webbplats samtycker du till att cookies används. En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare och möjliggör för oss eller tredje part att identifiera dig. Cookies kan användas för följande syften: (1) tillåta vissa funktioner; (2) tillhandahålla statistik; (3) spara dina val och (4) möjliggöra annonsering och intressebaserad marknadsföring. Cookies kan vara av två typer, sessionscookies eller permanenta cookies. En sessionscookie försvinner automatiskt när du stänger din webbläsare. En permanent cookie ligger kvar under en bestämd tid eller tills du själv raderar dina cookies. Utgångsdatumet finns i själva cookien; vissa kan upphöra att fungera efter några minuter medan andra kan upphöra efter ett antal år. Cookies som placeras av den webbsida du besöker kallas ibland förstapartscookies medan cookies placerade av andra företag kallas tredjepartscookies. Om du inte vill ha cookies eller vissa typer av cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare för att radera sparade cookies och blockera nya. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information om tillvägagångssätt. Lägg emellertid märke till att om du raderar eller blockerar cookies kan detta göra att du inte kan använda alla funktionerna på vår webbplats, som t.ex. att spara dina val, och det kan även göra att vissa sidor inte visas korrekt.  

Tredjepart cookies

Mercuri använder Google Analytics för att analysera hur webbplatsen används. Google Analytics genererar statistic och annan information om hur webbplatsen används genom att spara cookies på användarens dator. Informationen som genereras för vår webbplats används för att skapa rapporter om användningen av webbplatsen. Google sparar och använder denna information. Googles sekretesspolicy finns på: http://www.google.com/privacypolicy.html.]   På vår webbplats använder vi oss också av Twitter. Twitter använder i sin tur också analyscookies. Våra cookies är alltså tänkta att underlätta för både dig som besökare och för oss. Om du fortsätter att använda vår hemsida utan att ändra dina inställningar, utgår vi från att du inte har några problem med att ta emot våra cookies.  

Blockera cookies

De flesta webbläsare tillåter att man blockerar cookies. I Internet Explorer kan du blockera cookies genom att välja “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och dra reglaget till “Blockera alla cookies”. I Firefox kan du ändra inställningarna för hantering av cookies genom att välja “Verktyg”, “Alternativ” och “Sekretess”. Att blockera cookies kan ha en negativ inverkan på användandet av vissa webbplatser.  

Tredjepartsleverantörer

Mercuri använder sig av tredjepartsleverantörer för att kunna fullfölja leverans av sina produkter och tjänster. Personuppgifter behandlas då av följande externa parter: Angry Creative webbyrå Stockholm som tillhandahåller oss med underhåll & vidareutveckling av webbplatsen, Synotio AB som hostar vår webbplats, Microsoft som tillhandahåller vårt CRM-system (Dynamics), Apsis som är leverantör av våra nyhetsutskick, Netigate som hanterar våra undersökningar, Institutet för Personlig Utveckling, Decision Dynamics, Interactive Profiles i Stockholm och andra analysverktygsleverantörer som används i utbildningssyfte och CrossKnowledge som är leverantör av vårt e-learningssystem. Samtliga dessa aktörer har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med Mercuri.   

Personuppgifter för marknadsföringsändamål

Ett godkännande av vår integritetspolicy innebär också ett samtycke till att Mercuri använder de personuppgifter du lämnat för marknadsföring och marknadsundersökningar. Syftet är att skapa en bättre upplevelse eftersom Mercuri ständigt jobbar med att förbättra och optimera kvaliteten på våra tjänster (till exempel, genom att visa innehåll som kan vara av intresse för dig och leverera mer relevant information till dig). I det fall du inte längre önskar motta marknadsföring vänligen kontakta oss och ange att du inte önskar bli kontaktad i marknadsföringssyfte.  

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi lagrar dina personuppgifter i princip så länge som tillhandahållandet av våra tjänster kräver enligt lag eller om vi anser att det föreligger ett legitimt intresse för ytterligare lagring.  Som kund, leverantör, privatperson eller som besökare på vår hemsida anser vi att det finns ett berättigat intresse att spara uppgifter i upp till 3 år.  Samtycket till att dina personuppgifter används för marknadskommunikation gäller (om inget annat anges i specifika erbjudanden) lika länge som vi angivit ovan.  Analyser och tester sparas tills utbildningen är genomförd, upp till 1 år.   

Överföring av personuppgifter

Överföring av personuppgifter som du lämnar till oss genom att fylla i kontaktformulär, e-post eller via muntlig kontakt med oss kommer endast att överföras till tredje part, i den utsträckning som krävs för att uppfylla avtalet. De personuppgifter som du registrerat hos Mercuri säljs aldrig till tredje part i kommersiellt syfte. För att kunna fullfölja kurser och utbildningar, skicka nyhetsbrev mm, kommer vissa personuppgifter emellertid behandlas av externa parter som har personuppgiftsbiträdesavtal med Mercuri (se stycke ’Tredjepartsleveratörer’). 

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de personuppgifter du har lagrat hos oss. Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter.    Du kan alltid kontakta oss för att få hjälp eller information om dina rättigheter på info@mercuri.se. Du har också rätt att lämna ett klagomål till Dataskyddsinspektionen. 

Ändring av data- och integritetspolicy

Mercuri förbehåller sig rätten att ändra integritetspolicyn när som helst. Senaste datum för uppdatering finns som not på första sidan.  

Avregistrering

Vill du avbryta kommunikationen med oss eller inte längre finnas med i vårt crm-system? Ladda ner blanketten nedan, fyll i och skicka åter till oss!