+46 8 705 29 00

Insights

| 3 min. läsning

Transformationen från produktsälj till helhetslösning med Sales Excellence-modellen

Tjänsteerbjudandet har i regel högre marginaler än de produkter som säljs och därför är tjänsteförsäljningen avgörande för bolagets framtida affärer. Vi ser flertalet verksamheter där tjänsteförsäljningen planeras bli majoritetsaffären och generera mer än 50% av den totala intäkten över tid. En transformation som ger uppkomst till nya intäktsströmmar och förbättrad lönsamhet.