7 anledningar till varför säljare måste lära sig prompt engineering – och hur ChatGPT kan ta din försäljning till nya höjder

Sedan ChatGPT lanserades i december 2022 har världen fått ett nytt begrepp att förhålla sig till: prompt engineering. När AI nu på allvar förs in på arbetsplatser och börjar sköta många av de sysslor som människor tidigare haft hand om, står säljare vid ett vägskäl: stå kvar på perrongen eller hoppa på tåget. Första steget är att lära sig kommunicera med AI, vilket kan öka säljproduktiviteten redan i dag med upp till 50 procent.

Allt fler har insett nyttan med prompt engineering vilket i grunden handlar om att behärska förmågan att ge AI rätt instruktioner och formulera rätt frågor för att få så träffsäkra och relevanta svar som möjligt. I den här artikel ger vi dig sju skäl till varför du som säljare bör lära dig denna teknik redan nu för att inte missa möjligheten att öka din produktivitet.

Varför är prompt engineering så viktigt?

Forskningen är tydlig. Med hjälp av språkmodeller som ChatGPT kan kunskapsarbetare, såsom konsulter, säljare och marknadsförare, öka såväl som produktivitet som kvalitet i sitt arbete. Ett exempel på detta är en studie utförd av forskare på Harvard Business School. I studien, som inkluderade över 700 konsulter, undersökte man vilken effekt ChatGPT-4 hade på deras arbete. Resultatet var slående. Konsulter som använde sig av ChatGPT utförde 12% fler uppgifter än de som inte använde sig av ChatGPT, de genomförde uppgifterna 25% snabbare samtidigt som kvaliteten på slutresultatet var 40% bättre [1]

En annan studie från MIT visar på liknande slutsatser. I studien fick 444 professionellt yrkesverksamma först i uppgift att skriva ett affärsdokument på traditionellt sätt, utan AI. I genomsnitt tog det dem då 27 minuter. I den andra omgången fick deltagarna i uppgift att ta fram ytterligare ett affärsdokument, nu med hjälp av AI. Den här gången tog det dem i genomsnitt 17 minuter, vilket är en produktivitetsförbättring med hela 59 procent. [2] Med andra ord kan AI-användare nu skriva 59 procent fler dokument på en arbetsdag än personer som inte använder AI, vilket förklarar varför prompt engineering är en kritisk förmåga för exempelvis säljare.

ChatGPT:s roll i försäljning

I takt med att säljarens roll blir alltmer konsultativ, analytisk och värdeskapande kan ChatGPT vara en ovärderlig resurs för säljare. Som vi beskriver i rapporten ”AI-driven försäljning” kan verktyg som ChatGPT underlätta och effektivisera allt ifrån personligt utformade utskick till att skriva och svara på e-post, analysera kundens bransch och utmaningar, till att förbereda presentationer och ta fram övertygande värdebudskap. Rätt hanterat kan därmed säljare öka sin produktivitet och få mer tid över till värdeskapande kundaktiviteter.

Här är sju exempel på hur säljare kan dra nytta av prompt engineering för att förbättra sin säljproduktivitet:

1. Identifiera din idealkundsprofil (ICP)

Att sätta ihop en träffsäker Idealkundsprofil (ICP) är avgörande för att rikta in sig på rätt kunder. En ICP identifierar vilka typer av företag som är mest mottagliga för dina produkter eller tjänster, vilket gör att du kan fokusera dina insatser på de mest lönsamma och lovande kunderna. Detta sparar inte bara tid och resurser utan bidrar också till att utveckla mer effektfulla kampanjer och försäljningsstrategier genom att skräddarsy budskap till de unika behoven och önskemålen hos dessa idealkunder. ChatGPT kan vara ett värdefullt verktyg i den här processen. Läs gärna även artikeln Identifiera dina drömkunder med hjälp av AI

2. Formulera övertygande värdeerbjudanden

ChatGPT kan hjälpa till att skapa övertygande värdeerbjudanden. Dessa lyfter fram unika fördelar med din produkt eller tjänst och hjälper dig att särskilja dig från konkurrenterna. Det tar direkt upp specifika behov och utmaningar som kunder har och presenterar mätbara fördelar genom trovärdiga bevis. Detta är särskilt viktigt i komplexa affärer där konkurrensen är hård. Ett välformulerat värdeerbjudande förmedlar vinsterna med ditt erbjudande och att de ligger i linje med potentiella kunders affärsmål, vilket främjar engagemang och snabbar på beslutsprocessen.

3. Skriva e-post för att engagera målgruppen

E-post är fortfarande ett vanligt sätt att nå ut och kommunicera med beslutsfattare inom målgruppen. Det ger en plattform för säljare att presentera skräddarsydda värdeerbjudanden, sprida information och stärka relationer. Det finns dock flera utmaningar förknippade med kommunikation via e-post, såsom låga öppningsfrekvenser, upplevd opersonlighet, felriktning och tiden säljaren behöver lägga på att skriva och svara på e-post. Med hjälp av AI och ChatGPT kan betydande förbättringar uppnås i både effektivitet och kvalitet i en säljares e-postinteraktioner med kunder.

4. Öka dragningskraften på din LinkedIn-profil

En stark LinkedIn-profil är viktig för att skapa rätt bild av dig själv och kan skapa ett bestående intryck på potentiella kunder. En optimerad profil kan bredda ditt nätverk, öppna jobbmöjligheter och etablera din trovärdighet. Många kämpar dock med att effektivt presentera sig själv på ett värdefullt sätt. ChatGPT kan erbjuda vägledning för att skapa en framträdande LinkedIn-profil, med en övertygande rubrik som sammanfattar din expertis, en koncis summering av din karriär och på vilket sätt du skapar värde för dina kunder. 

5. Skaffa insikter om kundens bransch och marknad

I dagens krävande säljklimat räcker det inte längre att bara fråga ”Berätta mer om er själva”. Kunderna förväntar sig att säljare ska vara pålästa, proaktiva och ha en djup förståelse för deras bransch, marknad och vilka utmaningar de står inför. Detta arbete kan dock vara både ansträngande och tidskrävande. Processen att söka på internet, analysera företagets webbplats, granska artiklar, pressmeddelanden och årsredovisningar eller intervjua företagets anställda kräver en betydande investering i tid, vilket potentiellt kan begränsa säljarens möjligheter till meningsfull interaktion med potentiella kunder. Medan olika AI-verktyg finns tillgängliga, sticker ChatGPT ut genom att hjälpa säljare snabbt att skaffa information och få dem att framstå som mer kunniga, upplysta och värdeskapande.

6. Förstå kundbehov

Även om ChatGPT inte kan lösa alla kundrelaterade frågor, är förmågan att ställa relevanta frågor till kunder grundläggande för varje kundorienterad försäljningsstrategi. Finessen i att formulera frågor som resonerar med kundens behov är central. Rätt formulerade frågor hjälper dig att avslöja kundens verkliga behov och därmed möjliggöra skräddarsydda lösningar. De är inte bara viktiga för att etablera en kontakt utan också för att visa ett äkta intresse för att förstå kundens utmaningar och mål. ChatGPT är särskilt fördelaktigt i detta avseende, eftersom det kan hjälpa till att utforma frågor anpassade för olika kundtyper.

7. Skriva övertygande affärsförslag och offerter

Att skriva och formulera övertygande och attraktiva affärsförslag eller offerter kan vara en krävande uppgift. Hur de är utformade kan fälla det avgörande slutliga beslutet för om kunden tackar ja till ditt erbjudande eftersom de visualiserar hur väl du har förstått kundens behov och hur din lösning möter dessa behov. Här kan ChatGPT hjälpa till att skriva effektiva förslag som ökar möjligheterna till fler vunna affärer.

Så blir du en mästare på prompt engineering

Även om prompt engineering har blivit en erkänd färdighet, förblir det en stor utmaning. Enligt McKinsey använder bara 14 procent av yrkesverksamma inom försäljning och marknadsföring AI-verktyg som ChatGPT regelbundet. [1] Dessutom har majoriteten av dem ännu inte lärt sig rätt teknik eller färdighet för att bemästra denna förmåga.

För att utveckla förmågan till att ge rätt instruktioner och ställa rätt frågor till ChatGPT, och därmed förbättra försäljningsproduktiviteten, finns det många faktorer att tänka på. Detta inkluderar att förstå hur AI-modeller som ChatGPT är strukturerade, hur de responderar på olika instruktioner, och vilka ramverk som finns tillgängliga för att effektivt få ut så bra svar som möjligt.

Av denna anledning har Mercuri International tagit fram den digitala utbildningen ”AI för säljare.” Om du vill lära dig hemligheten bakom prompt engineering, så kan du läsa mer om utbildningen här.


Sources

1 HBR (2023). Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality 

2 MIT (2023) Experimental Evidence on the Productivity Effects of Generative Artificial Intelligence 

3 https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-in-2023-generative-ais-breakout-year

Vill du lära dig hemligheten bakom prompt engineering?

Gå vår digitala AI-utbildning för säljare och få verktyg för att öka din säljproduktivitet redan i dag med upp till 50 procent!

Läs mer om utbildningen