Om oss

Om oss

Vi frigör potentialen hos de talanger som finns i ditt team för att hjälpa er att växa och utvecklas som verksamhet!

Mercuri International


Mercuri International är experter på säljutbildning. Vi är verksamma i över 50 länder, vi skräddarsyr våra utbildningar efter dina specifika behov, och våra experter på plats finns där för att hjälpa dig att implementera dem i den verkliga världen. Tillsammans frigör vi
potentialen hos talangerna i ditt företag för att hjälpa er att växa och utvecklas som verksamhet!

Vår Mission

Vi utvecklar och förbättrar försäljning och ledarskap genom företagsanpassade utbildningslösningar och öppna utbildningar.

Vår vision

Är att vara den ledande globala experten som utvecklar organisationer och människor för att uppnå framgång inom försäljning och ledarskap.

Våra värdeord


Som ett internationellt företag med många olika kulturer och kunder tror Mercuri International på att ha en gemensam kulturplattform som ligger till grund för vårt agerande mot varandra, kunder och intressenter. Tillsammans bildar de ordet Reach.

Result Oriented – Excellence in sales – Ability to change – Collaboration – Honesty and Integrity

Vår historia


När den svenske ingenjören Curt Abrahamsson grundade Mercuri International på 1960-talet drevs han av en stark vilja att ge organisationer verktygen och processerna för att få deras strategier bli verklighet. Företaget startades tillsammans Heinz Goldmann från Goldmann Institutet. Framgången för Mercuri Internationals resultatfokuserade metoder gjorde det här inledningsvis skandinaviska försäljnings- och ledarskapsutbildningsbolaget till den globala aktören det är idag.

Mercuri Internationals framgång är ett direkt resultat av våra handplockade experters arbete, starka värderingar och mission. Våra framgångar går sida vid sida med de som gjorts av våra kunder. Det är det som gör oss till en ledande aktör både globalt och lokalt. Curt Abrahamsson

Vår framgång är ett direkt resultat av handplockade experter, starka värderingar och en tydlig mission. Våra framsteg är direkt kopplade till våra kunders. Våra prestationer är direkt kopplade till våra kunders. Detta partnerskap är det som skapar framgång, både globalt och lokalt.

Our History


When Swedish industrialist Curt Abrahamsson founded Mercuri International in the 1960s, he was motivated by a strong drive to empower organisations in making their strategy happen. The company started out of an association with Heinz Goldman of the Goldman Institute. The success of Mercuri International’s result focused methods turned this initially Scandinavian sales training company into the global player it is today.

Mercuri International’s success is a direct result of the work of our handpicked experts alongside with strong values and mission.

Our achievements go side-by-side with those made by our clients. That is what makes us a leading player globally and locally.

Mercuri has been owned by Bure Equity, a Swedish investment company, since 1997. Through organic growth and acquisitions Mercuri Group has established itself as the leading Sales Consulting and Result Improvement company in the world.

Mer om Mercuri

Mercuri International Management Team

Läs mer

Board of Directors

Läs mer

Jobba hos oss

Läs mer