Mercuri International Research

Lös dina viktigaste försäljningsutmaningar

Vässa era försäljnings- och marknadsföringsinsatser baserat på fakta och utveckla de färdigheter som krävs för att prestera som en säljorganisation i världsklass.


Led en smartare och bättre försäljningsorganisation

Mercuri International Research hjälper till att öka din tillväxt med:
  • Tillgång till den senaste forskningen inom sales excellence
  • Personlig rådgivning från våra experter
  • Jämförelser och verktyg
  • Nätverk av andra chefer för att diskutera viktiga frågor och gemensamma utmaningar samt lära av andra

Sales Insights

Utforska strategier för att ställa om till försäljning på distans

Digitaliseringen har en ökande inverkan på B2B-företag, inte minst på mixen av försäljningskanaler. När Mercuri undersökte användningen av digitala lösningar i försäljnings- och marknadsföringsteknik i nordiska B2B-företag, uppgav mer än 80% av respondenterna att de antingen har eller är i färd med att introducera nya försäljningskanaler. Ladda ner den här rapporten och lär dig mer om hur B2B-företag organiserar sin distansförsäljning, vilka kanaler de använder och hur de hanterar tillhörande utmaningar.


Fler Insights

Bygg din försäljningsorganisation

Lär dig hur företag inom B2B kan tjäna på att organisera sin försäljning utifrån komplexiteten i företagets olika affärer.

Segmentera dina kunder

Lär dig hur stor effekt komplexiteten i företagets olika affärer har på effektivitet och lönsamhet i försäljningen.

Digitalisera försäljningen

Lär dig hur du hanterar investeringsbeslut relaterade till ”digitalisering” av intäktsgenererande funktioner som marknadsföring och försäljning.


Trender inom försäljning

Så leder du ett mobilt och geografiskt spritt B2B-säljteam

På en snabb B2B-marknad bygger framtida försäljningsframgång inte enbart på att erbjuda konkurrenskraftiga produkter och tjänster; den bygger på att utveckla en fördel med försäljningskompetens. Har din organisation de kompetenser, färdigheter, processer, kapacitet och digitala applikationer ni behöver för att bli en försäljningsorganisation i världsklass? Låt oss börja med att utforska hur säljledare kan hantera en alltmer mobil, virtuell och samarbetsvillig B2B-försäljningsorganisation.

Så hanterar du webbmöten i din försäljningsorganisation

Webbmöten kan vara säljchefens bästa vän med tanke på dess stora möjligheter. De gör det möjligt med ett snabbt och smidigt samarbete när team är geografiskt spridda och med framväxten av ny tillgänglig programvara och teknik erbjuder de allt smartare lösningar för kommunikation online.

Virtuella relationer – Digitalisering av sociala koder

En stor del av B2B-försäljningen har traditionellt handlat om personliga möten. Man träffas, skakar hand, diskuterar problem och hittar lösningar. Fysiska möten har ofta varit nödvändiga för att skapa relationer och förtroende mellan säljare och köpare. Men nu har allt detta förändrats.

Account-based marketing – Teknikbaserat arbete med nyckelkunder

Account based Marketing (ABM) – är en av de hetaste trenderna inom digital marknadsföring de senaste åren. Att fokusera på nyckelkunder är inget nytt i sig, men har blivit ett hett ämne när metoder har moderniserats och blivit effektivare genom digitalisering, automatisering och data.


Det här får du som medlem

Tillgång till beprövad ledarskaps- och försäljningsforskning när som helst.

Personlig rådgivning av Mercuris experter kring dina viktigaste utmaningar.

Kunskapen att fatta trygga beslut med våra benchmarks och diagnostikverktyg.

Möjligheten att direkt connecta med andra medlemmar i Network för att diskutera dina nyckelfrågor och era gemensamma utmaningar.


Nöjda kunder

Vi värdesätter insikterna och råden i försäljnings- och marknadsrelaterade frågor. Det har resulterat i en framgångsrik förändringsresa med vår go-to-market-modell. Mina medarbetare och jag kan öppet diskutera och jämföra erfarenheter med liknande B2B-försäljningsorganisationer på en hög nivå i nätverket.

Thomas Fuchs
Country Head Sales & Marketing Sweden, Linde

Efter ett nätverksmöte känner jag mig alltid fylld av energi och nya insikter. Jag värderar verkligen de professionella presentationerna och de professionella diskussionerna. De hjälper mig att hela tiden förbättras.

Cecilia Garpe
Sales Learning Manager, Atlas Copco Industrial Technique

TRENDWATCH - NYHETSBREV

Bli Trendwatchmedlem för att få vårt nyhetsbrev och håll dig uppaterad om nya fenomen och trender som påverkar försäljningen.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.