Ledarskapsutveckling

Framgångsrikt ledarskap kräver arbete

I en värld som är i konstant förändring och utveckling och många av oss arbetar mer på distans blir ledarskapet och bra utbildning viktigare än någonsin. Men för att lyckas som ledare under dessa förutsättningar krävs både kunskap och stöd.

Ledarskapsutveckling

Ledarskapet viktigare än någonsin


Visste du att så många som drygt en tredjedel av Sveriges anställda upplever att deras närmaste chef använder destruktiva ledarbeteenden?

Att vara arrogant, orättvis, hota eller komma med överkrav. Låta bli att konfrontera när någon gör fel och inte stå för sina beslut. Vara osäker eller otydlig och inte veta vad som gäller. Detta är bara några exempel på olika destruktiva ledarbeteenden som kan skada anställdas motivation, minska produktiviteten och leda till högre personalomsättning. Och det är just därför det är så viktigt att jobba med ledarskapsutveckling. På Mercuri arbetar vi med ledare på alla nivåer och finns här för att hjälpa er med vad ni än behöver.

Utbildningen i Utvecklande Ledarskap har ändrat mig som person. Det var stundtals jobbigt, men jag är ändå tacksam, då jag gjort förändringar som gjort att jag mår och orkar bättre i stort.

Mikael Nilsson, Bravida, Företagsanpassat ledarutvecklingsprogram i 5 steg

Vill du höra mer om hur vi kan jobba tillsammans med din organisation?

Vägen till ett Utvecklande Ledarskap


Chefer och ledare behöver, liksom alla andra medarbetare, stöd för att utvecklas i sin roll. Ett framgångsrikt ledarskap kommer inte gratis, utan kräver tid, engagemang och inte sällan extern hjälp.

På Mercuri arbetar vi med ledare på alla nivåer och finns här för att hjälpa er med vad ni än behöver. Vi tar avstamp i det Utvecklande Ledarskapet och vår starka övertygelse är att ett hållbart ledarskap på sikt även blir ett lönsamt ledarskap.

Konceptet Utvecklande Ledarskap har forskats fram, ägs och fortsätter att förfinas av Försvarshögskolan (FHS). Det används idag inom stora delar av det privata näringslivet och andra sektorer av arbetslivet samt även på elitnivå bland tränare inom idrott.

Idag arbetar vi tillsammans med ett stort antal multinationella företag och är stolta över att vara den största leverantören av utbildningar inom Utvecklande Ledarskap på engelska med en blandning av ledare från hela världen.

Ledarskap
Bra ledarskap ger andra utveckling

Hur jobbar Mercuri med ledarskapsutveckling?


Vi är en global koncern med huvudkontor i Stockholm som tillhandahåller tjänster för att utveckla ledarskap och försäljning i större företag. I Sverige har vi verksamhet i Stockholm och Göteborg med ett 20-tal medarbetare, och via över 600 medarbetare fördelade på ett 50-tal kontor kan vi leverera i Europa, Asien och Amerika. Vi utbildar årligen 200 000 personer där vi lär ut allt från det mest grundläggande inom ledarskap och försäljning till avancerad ledarskapsutbildning för ledningsgrupper.

Ledarskap ger mer

Varför ska vi investera i ledarskapsutveckling?


Att investera i företagets ledare betyder att ni också investerar i företagets långsiktiga framgång och hållbarhet. Ledarskapsutveckling skapar en stark grund för en effektiv och motiverad arbetsstyrka. Genom att stärka era ledare rustar ni dem med de nödvändiga färdigheterna för att möta dagens komplexa affärsmiljö.

Starka ledare inspirerar till en kultur av lärande och tillväxt, vilket i sin tur stärker er organisations konkurrenskraft på marknaden. Ledarskapsutveckling är inte bara en investering i individer utan även i hela organisationens framgång. Genom att bygga upp en stark pipeline av kompetenta ledare skapar ni en mer robust och anpassningsbar organisation.

”Mercuri is there at all times in order to support us with everything we might need from a client perspective and honestly speaking that’s the base for a very strong collaboration”

Alexandru Aldoescu, culture and talent manager på Samsung Electronics Nordic

Hur kan vi utveckla ledarskapet i vår organisation?


  • Ledarskap börjar med självinsikt. Främj egenreflektion och bygg förutsättningar för ett feedbackklimat för att skapa en stark grund för personlig utveckling.
  • Se över era behov och styrkor och fundera över vilken typ av ledarskapsutbildning ni behöver för att adressera era affärsutmaningar och er organisationskultur.
  • Koppla samman era ledare med erfarna mentorer eller coacher för värdefulla insikter och kunskapsöverföring.
  • Prioritera utveckling av kommunikationsfärdigheter, både internt och externt, genom dedikerade utbildningsprogram.
  • Inspirera era ledare att vara innovativa och skapa en kultur där nya idéer uppmuntras.
  • Ge verktyg för effektiv förändringsledning i en ständigt föränderlig affärsmiljön.
  • Skapa en kultur av ständigt lärande och uppmuntra era ledare att aktivt söka ny kunskap och dela den inom organisationen.
Ledarskapsutveckling är en bra typ av utbildning
Ledarskapsutveckling kommer utveckla dina medarbetare

Träna med Skådespelare


För att du ska blir riktigt trygg i din roll som ledare eller chef har du i många av våra ledarskapsprogram möjlighet att träna ledarskapsutmaningar tillsammans med riktiga skådespelare. Du får möta olika utmanande situationer som vi vet kan vara svåra för en chef att hantera så att du är förberedd när du kommer tillbaka till din arbetsplats.

5 tips för effektiv ledarskapsutveckling


Här har vi samlat våra 5 bästa tips för att på ett effektivt sätt utveckla ledarskapet inom er organisation.

Skapa en tydlig utvecklingsstrategi


Definiera tydligt ditt organisations ledarskapsmål och behov. Utforma en strategi som tydligt identifierar de specifika kompetenser och färdigheter som behöver utvecklas. Se till att utvecklingsinsatserna är anpassade efter organisationens övergripande mål och kultur.

Anpassa utvecklingen till individen


Varje ledare har unika styrkor och utvecklingsområden. Anpassa utvecklingsprogrammet för varje individ genom att använda metoder som 360-graders feedback och individuella utvecklingsplaner. Detta skapar en personlig och meningsfull upplevelse för varje ledare.

Förankra lärandet i verksamheten


Koppla lärandet till verkliga arbetsuppgifter och utmaningar. Genom att integrera ledarskapsutveckling i det dagliga arbetet kan ledarna omedelbart tillämpa och förstärka sina nya färdigheter och kunskaper.

Skapa en lärande organisation


Fokusera på att bygga en kultur som främjar ständigt lärande. Skapa utrymme för kunskapsdelning, mentorskap och erfarenhetsutbyte inom organisationen. Detta stöder en övergripande atmosfär av tillväxt och utveckling.

Mät och utvärdera framsteg


Implementera system för att mäta och utvärdera framsteg. Använd nyckelindikatorer och utvärderingsverktyg för att följa ledarnas utveckling över tid. Detta ger insikter i effektiviteten av utvecklingsprogrammet och möjliggör nödvändiga justeringar för att optimera resultaten.

”Jag uppskattar möjligheten till 360 intervju, både i början och i slutet för att hitta förbättringspotential hos sig själv. En djupdykning i mig själv, att våga lyfta och rannsaka vad mina styrkor och svagheter ligger. Detta har stärkt mig som ledare och jag känner en större tilltro till mig själv som ledare.”

Ida Claesson, Gruppchef Lön, Deltagare i Ledarskapsprogram för Serneke Group AB
utveckla ledarskap

Öppna utbildningar inom ledarskap


En ledarskapsutbildning hos Mercuri kommer att ge dina säljare nya verktyg och metoder för att både strukturera sitt arbete på bästa sätt och höja sin potential att bli mer effektiva som säljare, eller försäljningschefer.

nya sätt att leda

Verktyg för ledarskapsutveckling


I våra utbildningsprogram jobbar vi med flera olika slags verktyg för ledarskapsutveckling. Här är några av verktygen vi jobbar med.

360-graders feedback

Under både öppna utbildningar och företagsanpassade utbildningsprogram kan vi genomföra 360-graders undersökningar genom att samla in feedback från olika perspektiv, inklusive kollegor, underordnade och överordnade. Detta ger ledaren en mer holistisk bild av sina styrkor och utvecklingsområden.

Mentorskap och coaching

Att koppla ledaren med en erfaren mentor eller coach för personlig vägledning och kunskapsöverföring är ofta en väg till framgång. Coaching kan ges både av en mentor på det egna bolaget men också av en Mercuri-konsult.

Personlighetstester och självbedömning

Vi använder och är certifierade inom flera olika typer av personlighetstester. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) eller IPU Profilanalys (DISC) för att öka självinsikten och förståelsen för hur man interagerar med andra, är de mest vanligt förekommande i våra program.

Planering för framtida ledare

Med flera av våra kunder har vi utvecklat en strukturerad process för att identifiera och utveckla blivande ledare inom organisationen och se till att dessa får delta i program för ledarutveckling. Detta bidrar inte bara till utveckling för individen utan blir också ett incitament för att stanna kvar i företaget.

KONTAKTA OSS

Vill du ha mer information om hur vi kan jobba tillsammans med er organisation? Hör av dig redan idag så berättar vi mer!