Samsung och Mercuri skapar gemensam syn på framgångsrikt ledarskap

Med framgången för sin elektronikverksamhet har Samsung utnämnts till branschledande inom teknik och rankas nu som ett av de tio främsta globala varumärkena. Samsung följer en enkel affärsfilosofi: att ägna sin talang och teknik åt att skapa överlägsna produkter och tjänster som bidrar till ett bättre globalt samhälle. För att uppnå detta sätter Samsung ett högt värde på sina medarbetare och sin teknik. Med Mercuris hjälp har Samsung tagit sina ledare till en ny nivå och skapat en gemensam syn på vad framgångsrikt ledarskap är.

UTMANINGEN

Utmaningen för Samsung var att skapa en ledarutveckling som passade både oerfarna och erfarna ledare. Man vill förse de mera oerfarna med en användbar, praktisk verktygslåda men också öppna upp de mera erfarnas insikter hur deras ledarbeteenden uppfattas för att sedan hitta utvecklingsområdena. Samsung ville också fånga utmaningen i den kulturella krocken mellan koreanskt och nordiskt förhållningssätt.

MÅL

 • Skapa en gemensam syn på ett framgångsrikt ledarskap
 • Ge ledarna egna insikter i sina styrkor och utvecklingsområden som ledare
 • Få en verktygslåda av praktiska, användbara ledarverkty
 • Bygga nätverk med möjlighet till erfarenhetsutbyte

LÖSNINGEN

Ledarskapsakademi

 • Skapa en gemensam syn på ett framgångsrikt ledarskap
 • Ge ledarna egna insikter i sina styrkor och utvecklingsområden som ledare
 • Få en verktygslåda av praktiska, användbara ledarverktyg
 • Bygga nätverk med möjlighet till erfarenhetsutbyte

RESULTATET

 • En gemensam syn och vokabulär för framgångsrikt ledarska
 • Breddat nätverk mellan olika divisioner
 • Ökad insikt i sina egna styrkor och utvecklingsområden
 • En tydlig ökning av de utvecklande ledarbeteendena

Ladda ner Case Study