Samsung och Mercuri skapar gemensam syn på framgångsrikt ledarskap

Med framgången för sin elektronikverksamhet har Samsung utnämnts till branschledande inom teknik och rankas nu som ett av de tio främsta globala varumärkena. Samsung följer en enkel affärsfilosofi: att ägna sin talang och teknik åt att skapa överlägsna produkter och tjänster som bidrar till ett bättre globalt samhälle. För att uppnå detta sätter Samsung ett högt värde på sina medarbetare och sin teknik. Med Mercuris hjälp har Samsung tagit sina ledare till en ny nivå och skapat en gemensam syn på vad framgångsrikt ledarskap är.

UTMANINGEN

Utmaningen för Samsung var att skapa en ledarutveckling som passade både oerfarna och erfarna ledare. Man vill förse de mera oerfarna med en användbar, praktisk verktygslåda men också öppna upp de mera erfarnas insikter hur deras ledarbeteenden uppfattas för att sedan hitta utvecklingsområdena. Samsung ville också fånga utmaningen i den kulturella krocken mellan koreanskt och nordiskt förhållningssätt.

MÅL

  • Skapa en gemensam syn på ett framgångsrikt ledarskap
  • Ge ledarna egna insikter i sina styrkor och utvecklingsområden som ledare
  • Få en verktygslåda av praktiska, användbara ledarverktyg
  • Bygga nätverk med möjlighet till erfarenhetsutbyte

Mercuri is there at all times in order to support us with everything we might need from a client perspective and honestly speaking that’s the base for a very strong collaboration

Alexandru Aldoescu, culture and talent manager på Samsung Electronics Nordic

LÖSNINGEN

Lösningen blev att bygga en ledarskapsakademi som fokuserade på att skapa en enhetlig förståelse för framgångsrikt ledarskap. Genom att erbjuda ledarna möjligheten att få insikter i sina egna styrkor och utvecklingsområden som ledare, syftade programmet till att personifiera och skräddarsy ledarskapet för varje individ.

Den praktiska verktygslådan som tillhandahålls är avsedd att vara användbar och direkt tillämpbar, vilket ger ledarna de resurser de behöver för att effektivt navigera i sin ledarroll. Dessutom främjar akademin möjligheten att bygga nätverk och möjliggör utbyte av erfarenheter mellan deltagarna, vilket ytterligare berikar deras ledarskapsresa.

Akademin strävar därmed efter att inte bara förmedla teoretisk kunskap utan också att utrusta och koppla samman ledarna för att främja en holistisk och framgångsrik ledarskapsutveckling.

RESULTATET

  • En gemensam syn och vokabulär för framgångsrikt ledarskap
  • Breddat nätverk mellan olika divisioner
  • Ökad insikt i sina egna styrkor och utvecklingsområden
  • En tydlig ökning av de utvecklande ledarbeteendena

Ledarskapsakademin mötte behoven hos både oerfarna och erfarna ledare. För de mindre erfarna ledarna implementerades en användbar och praktisk verktygslåda, vilket utrustade dem med de nödvändiga resurserna för att navigera i sina ledarroller. Samtidigt öppnades möjligheten för de mer erfarna ledarna att få insikter om hur deras ledarbeteenden uppfattades, vilket i sin tur identifierade utvecklingsområden för kontinuerlig förbättring.

En av de betydande utmaningarna som Samsung framgångsrikt adresserade var den kulturella krocken mellan det koreanska och nordiska förhållningssättet. Genom att vara medveten om och hantera dessa kulturella skillnader lyckades Samsung skapa en ledarutvecklingsstrategi som inte bara var anpassad till individuella erfarenhetsnivåer utan också integrerade och respekterade mångfalden av arbetskulturer. Denna framgångsrika implementering positionerade Samsung som en organisation som inte bara möter de komplexa behoven hos sina ledare utan också aktivt hanterar och integrerar kulturella skillnader för att främja en effektiv och harmonisk arbetsmiljö.

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

Behöver ni också hjälp med att utveckla era ledare? Hör av dig så berättar vi mer!