Om oss

Mercuri International

Vår framgång är ett direkt resultat av handplockade experter, starka värderingar och en tydlig mission. Våra framsteg är direkt kopplade till våra kunders. Våra prestationer är direkt kopplade till våra kunders. Detta partnerskap är det som skapar framgång, både globalt och lokalt.

Mercuri International har genom organisk tillväxt och förvärv etablerat sig som världens ledande försäljningsrådgivare.

Vår vision är att vara den ledande globala experten som utvecklar organisationer och människor för att uppnå framgång inom försäljning och ledarskap.

Vår Mission

Vi utvecklar och förbättrar försäljning och ledarskap genom skräddarsydda utbildningslösningar och öppna utbildningar.

Våra värdeord

Som ett internationellt företag med många olika kulturer och kunder tror Mercuri International på att ha en gemensam kulturplattform som ligger till grund för vårt agerande mot varandra, kunder och intressenter. Tillsammans bildar de ordet Reach.

  • Result oriented
  • Excellence in sales
  • Ability to change
  • Collaboration
  • Honesty and integrity

”Mercuri levererar med beprövade metoder och moderna lösningar!”

Vår historia

När den svenske ingenjören Curt Abrahamson grundade Mercuri International på 1960-talet drevs han av en stark vilja att ge organisationer verktygen och processerna för att få deras strategier bli verklighet. Företaget startades tillsammans Heinz Goldman från Goldman Institutet. Framgången för Mercuri Internationals resultatfokuserade metoder gjorde det här inledningsvis skandinaviska försäljnings- och ledarskapsutbildningsbolaget till den globala aktören det är idag.

Mercuri Internationals framgång är ett direkt resultat av våra handplockade experters arbete, starka värderingar och mission. Våra framgångar går sida vid sida med de som gjorts av våra kunder. Det är det som gör oss till en ledande aktör både globalt och lokalt.

 

Jobba hos Mercuri

Läs mer

Referenser

Läs mer
Artificiell intelligens

Kontakta oss

Läs mer