UL – Utvecklande ledarskap

Om utbildningen

I utbildningen varvas teori med gruppdiskussioner och övningar. Du förväntas delta mycket aktivt på kursen. Under dagarna kommer du att få uppleva olika metoder för att skapa engagemang och närvaro som hjälper dig att finna ditt fokus. En stor del av utbildningen genomförs med grupper om tre i syfte att öka den egna reflektionen, s.k. lärteam. Du får även coaching av en av våra handledare.

UTBILDNINGSMÅL

Du lär dig att utveckla dina medarbetare för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen eller arbetsgruppen. Det gör du genom att utveckla dina dagliga ledarhandlingar med stöd av Utvecklande Ledarskap och genom de personliga beslut du tar utifrån tolkningen av de svar du får genom ett 360-grader ledarbedömningsunderlag.

FÖR VEM

Utbildningen riktar sig till ledare på alla nivåer som har personalansvar. Du bör dock ha arbetat som chef i minst 6 månader.

INNEHÅLL

Utbildningen genomförs under 3 dagar där du får förståelse för ledarmodellen samt får arbeta mycket med den feedback du fått på din 360-graders ledarbedömning. Formuläret omfattar ett stort antal beteenden som beskriver ditt sätt att leda. Du får återkoppling på önskvärda kompetenser inom ledarskap:

  • Fackkompetens
  • Chefskompetens
  • Social kompetens
  • Stresshanteringsförmåga

Efter ca två månader sker en uppföljningsdag som avser att hjälpa dig med ytterligare reflektion och utbyte av erfarenheter med andra ledare i syfte att se över och eventuellt modifiera din utvecklingsplan. Mellan steg 1 och 2 erbjuds du en individuell telefoncoachning.

Utvecklande Ledarskap har forskats fram, ägs och fortsätter att förfinas av Försvarshögskolan (FHS) och används idag inom stora delar av det privata näringslivet och andra sektorer av arbetslivet samt även på elitnivå bland tränare inom idrott.

Skräddarsydd lösning

Vill du ha fler datum att välja på? Är ni många på företaget som vill gå samma utbildning? Låt oss skräddarsy en lösning för er!

Läs mer

CITAT FRÅN TIDIGARE DELTAGARE

Utvecklande Ledarskap har fått mig att växa som ledare och människa. Jag kan se vad jag tidigare gjorde fel och mina medarbetare säger att de har en mycket bättre chef nu.

Boka din utbildning

Välj startdatum för utbildningen

När Var Konsult Pris Antal
När Från:
Till:
Var Konsult Pris kr (+ moms) Antal
Skräddarsydd lösning

Vill du ha fler datum att välja på? Är ni många på företaget som vill gå samma utbildning? Låt oss skräddarsy en lösning för er!

Läs mer

Bokningsinformation

kr29,900.00

Du kan bara betala med faktura. Faktura och bokningsbekräftelse kommer skickas till dig med epost när bokningen blivit godkänd.

Få mer information