Coaching – Coachande ledarskap

Om utbildningen

Fokus ligger på att praktiskt träna coaching samt att observera andra och ge coachande återkoppling. Mellan varje träningspass får du korta teorigenomgångar med praktiska tips för effektiv coaching.

UTBILDNINGSMÅL

Efter utbildningen kan du coacha andra i att nå ökad framgång. Du är medveten om dina styrkor och dina utvecklingsområden som coach och du har ökat dina möjligheter att nå satta mål.

Du har fått en ökad färdighet att använda GROW-modellen genom praktisk träning.

FÖR VEM

Utbildningen vänder sig till ledare och chefer på alla nivåer samt alla personer som har en roll där man leder och påverkar människor exempelvis projektledare, konsult, säljare som vill lära sig att coacha på riktigt.

DET HÄR FÅR DU MED DIG FRÅN UTBILDNINGEN

 • Professionell coaching – framgångsfaktorer och fallgropar.
 • Aktiv kommunikation – grunden i coaching.
 • Att skapa insikt hos sig själv och hos andra – starten till beteendeförändring.
 • Coachsamtalets olika byggstenar – GROW modellen
 • Coachkompassen™ – anpassa sin kommunikation utifrån medvetenheten hos personen man coachar.
 • Att förstå signaler och budskap i samspelet med andra.
 • Att övervinna de vanligaste hindren i ett coachsamtal.
 • Träning i att ge coachande återkoppling.
Skräddarsydd lösning

Vill du ha fler datum att välja på? Är ni många på företaget som vill gå samma utbildning? Låt oss skräddarsy en lösning för er!

Läs mer

CITAT FRÅN TIDIGARE DELTAGARE

Utbildningen har gett mig många aha-insikter och jag har blivt bättre på att hjälpa mina medarbetare att se vad som måste göras, att ta eget ansvar och ta egna initiativ.

FORTSÄTTNING

För dig som vill fortsätta att utvecklas i ledarskap efter att du genomfört Coachande ledarskap rekommenderar vi att gå vidare med bl.a. följande utbildningar:

 • Utvecklande Ledarskap, UL
 • Att leda utan att vara chef
 • Ny som chef

Boka din utbildning

Välj startdatum för utbildningen

När Var Konsult Pris Antal
När Från:
Till:
Var Konsult Pris kr (+ moms) Antal
Skräddarsydd lösning

Vill du ha fler datum att välja på? Är ni många på företaget som vill gå samma utbildning? Låt oss skräddarsy en lösning för er!

Läs mer

Bokningsinformation

kr16,700.00

Du kan bara betala med faktura. Faktura och bokningsbekräftelse kommer skickas till dig med epost när bokningen blivit godkänd.

Få mer information