Mercuri stärker ledarskapet på Serneke

Serneke är en nytänkande byggkoncern med en stark strävan att tillhöra och tillföra något nytt. För kunderna, samhället och nästa generation. De levererar heltäckande tjänster inom entreprenad- och projektutveckling med målet att uppfattas som det mest nytänkande, engagerande och dynamiska bolaget i branschen. Fokus ligger på större och mer utmanande projekt där deras konkurrensfördelar gör störst skillnad. Nu hjälper Mercuri Serneke att utveckla ledarskapet!

UTMANINGEN

  • Skapa en enhetlig syn på ledarskapet på Serneke
  • Ge alla ledare en bra och gemensam grundsyn på vad bra ledarskap är
  • Alla ledare på olika nivåer få enkel, konkret och användningsbar verktygslåda för det vardagliga ledarskapet
  • Utveckla och stärka nätverket mellan ledarna inom de olika divisionerna och mellan de olika nivåerna

Sedan 2018 har vi haft ett givande samarbete med Mercuri. De levererar hög kompetens på utbildningarna och våra ledare har fått med sig effektiva verktyg för att vara framgångsrika ledare.

Klara Lindberg, HR Business Partner & HR-specialist Kompetensutveckling, Serneke Group AB

LÖSNINGEN

Sernekes Ledarskaps Akademi

  • Fyra steg: 2+2+3+2 dagar
  • Ett antal konkreta ledarverktyg för ett utvecklande ledarskap som säkrar både individens utveckling och det organisatoriska resultatet
  • Mellan varje steg genomför vi lärteam med gruppen indelade i tre mindre grupper. Vid dessa tillfällen lyfter de vardagliga utmaningar och coachar varandra.
  • Två 360-graders ledarbedömningar inom Utvecklande Ledarskap – en inför steg 3 och en 6 månader efter avslutat program. Denna mätning ger ledarna egna insikter hur deras ledarbeteenden uppfattas av medarbetarna. Efter varje ledarbedömning får varje ledare 30 min individuell telefoncoaching

RESULTATET

Dessa resultat kan vi se efter ett antal grupper genomfört programmet:
• Ett utökat nätverk mellan ledarna
• En tydlig utveckling av de gynnsamma ledarbeteendena och en minskning av de ogynnsamma
• Medarbetarna upplever sina chefer som mera närvarande, inspirerande och motiverande
• Konkreta exempel på hur flera ledare implementerat verktygen de fått i akademin

SÅ HÄR SÄGER DELTAGARNA

”Man har tidigare gått en del chefskurser men de har varit koncentrerade till en eller ett par dagar. Man återgår fort till sin vardag. Jag uppskattar att kursen varit över tid. Man har hunnit reflektera mellan träffarna och ”hinner inte glömma” mellan. Då du växlat med att arbeta i grupper med så har det inte blivit för mycket i skolbänken.”

”Finns ett bra verktyg som jag kommer ta med mig, tex kontraktet och att ta temperaturen. Sen tycker jag att hela gruppen har varit fantastisk och man har fått mycket nyttigt från dem och det forumet. Jag har egentligen aldrig reflekterat så mycket på mitt ledarskap utan jag har kört på den filosofin som jag tror har fungerat. Man har fått lite andra perspektiv på vissa saker.”

”Jag har blivit bättre på att ge konstruktiv feedback och överenskommelser (kontrakt) med min grupp.”

”Det har varit en grym upplevelse att få gå de här stegen tillsammans med Mercurt. Jag har fått så många bra insikter om mig själv (flera visste jag redan) men dessa har förstärkts och jag har bättre kännedom kring hur jag kan handskas med mina ”utvecklingsområden”. Mycket positivt att vi kör så pass stora grupper med enbart interna deltagare – känner stor tillit i gruppen och utökat mitt nätverk internt.”

”Bäst för mig har varit insikter om mig själv och verktyg att hantera både detta och en mängd olika situationer. Jag kommer agera annorlunda i vissa situationer mot hur jag hade agerat före kursen – på ett bra sätt.”

”Jag är en intensiv person men redan nu inser jag vikten av att tala lugnare och framför allt inleda möten (i grupp eller med individ) på ett lugnare sätt och vad det gör med någon när man går in i ett möte med för hög energi. Lärde mig det vid första delen med skådespelare. Det blev så tydligt.”

Ladda ner Case Study

WEBINAR

Se inspelningen av webinaret ‘Ett ledarskap för förändring & tillväxt’

Se inspelningen av webinaret ‘Ett ledarskap för förändring & tillväxt’ där Jonas Fjellman, HR-chef på Serneke och Katarina Hansson, Senior ledarskapskonsult på Mercuri International, berättar om hur de med bas i Försvarhögskolans ledarskapsmodell Utvecklande Ledarskap – UL, genomfört en genomgripande utvecklingsresa för företagets chefer och säkrat försörjningen av kompetenta chefer i en organisation under snabb förändring.