Så utnyttjar du ChatGTP för att skapa en övertygande value proposition med en perfekt serie av promptar

Inom B2B-försäljning är det viktigt att ha en tydlig value proposition. Det berättar för dina kunder varför din produkt eller tjänst är bättre än andra. Den här artikeln visar hur du använder ChatGPT för att skapa ett starkt värdeerbjudande genom en serie med promptar.

Eftersom ChatGPT hanterar engelska betydligt bättre än svenska har vi skrivit promptarna på engelska.

Därför behöver du en stark value proposition

En bra value proposition gör flera saker. Det hjälper säljteamen att veta hur de ska prata med kunderna och visar kunden de verkliga fördelarna med det du säljer, som att spara pengar, arbeta bättre eller få bättre resultat. Den gör också att ditt varumärke sticker ut på en tuff marknad.

ChatGPT: Ett verktyg för bättre säljbudskap

Att skapa en value proposition kan vara svårt. ChatGPT är en stor hjälp för att skapa smart och övertygande innehåll. Den kan ta reda på vad kunderna behöver, upptäcka vad som gör ditt erbjudande speciellt och förklara fördelarna med din produkt på ett bra sätt. Du kan prata om viktiga funktioner, lösa problem eller dela med dig av dina kunders framgångshistorier. ChatGPT hjälper företag att skapa value propositions som skapar kontakt med människor och ökar försäljningen. Det är dock viktigt att komma ihåg att ChatGPT är ett kraftfullt verktyg, men att samarbete och en mänsklig touch alltid är att rekommendera.

Hur man arbetar med ChatGTP: Att skapa en kedja av promptar

Ett bra sätt att använda ChatGPT är genom att göra en kedja av promptar. Det innebär att du ställer ChatGPT en serie frågor som leder till en stark value proposition. Vi kommer att visa dig hur du gör detta steg för steg för att hjälpa dig att skapa en bra value proposition.

Prompt 1: Att sätta kontexten

Det första steget är att ge ChatGPT ett tydligt direktiv och en koncis kontext med viktig information om ert produkt- eller tjänsteutbud, den ideala kundprofilen och kundernas behov. Låt oss ta ett exempel på ett företag som erbjuder en ”AI Human Chatbot” som förenklar, automatiserar och förbättrar kundtjänsten.

Exempel på prompt:

”As a sales strategist specializing in copywriting, your task is to craft a compelling value proposition for ‘AI Human Chatbot,’ a groundbreaking solution that revolutionizes customer service. AI Human Chatbot simplifies, automates, and enhances customer support by intelligently managing routine inquiries, allowing agents to focus on complex issues requiring human expertise and personalized care. Our ideal customer profile includes medium to large-sized B2B companies across industries such as e-commerce, telecommunications, and finance, who seek to optimize their customer service operations and deliver exceptional experiences. Begin by describing our target audience in more detail, including who the key decision-makers and influencers are within the organizations we are targeting.”

Prompt mall:

Låt oss nu omsätta detta i praktiken. Kopiera, klistra in och redigera hakparenteserna i ChatGPT med dina specifika uppgifter.

“As a [sales strategist] with expertise in copywriting, your task is to create a compelling value proposition for [Name of Your Product or Service], a groundbreaking solution that [Brief Description of your Product/Service].

Our ideal customer profile includes [Description of Ideal Customer Profile], who seek to [Describe Customer Needs].

Begin by describing our target audience in more detail including who the key decision-makers and influencers are within the organizations we are targeting.”

Prompt 2: Identifiera pain points och utmaningar

Nästa steg är att låta ChatGPT identifiera specifika pain points eller utmaningar som din målgrupp står inför, med utgångspunkt i den tidigare prompten.

Exempel på prompt:

”Building upon the target audience description provided earlier, identify specific pain points or challenges faced by our audience. List at least three critical pain points that our [Your product/service] can effectively address.”

Prompt 3: Identifiera viktiga fördelar

Be ChatGPT att tänka ut lösningar på dessa utmaningar och betona de unika fördelar som er produkt eller tjänst erbjuder.

Exempel på prompt:

”Based on the pain points identified in the previous prompt, describe how our [Your product/service] alleviates these challenges. Highlight the unique key benefits and value that our offering provides to our target audience.”

Prompt 4: Konkurrensanalys

Använd ChatGPT för att jämföra dina erbjudanden med dina konkurrenters, och använd vid behov den integrerade webbläsarfunktionen för att få realtidsdata (du hittar den under fliken ”Utforska” när du använder ChatGPT).

Exempel på prompt:

”In continuation of our analysis, compare our [Your product/service] with competitors’ offerings. Browse the web and identify at least three competitors, such as [Name of main Competitor(s)] and highlight what sets our offering apart. Use the insights gained from previous prompts to emphasize our unique strengths.”

Prompt 5: Utforma value proposition

Med de sammanställda uppgifterna uppmanar ni ChatGPT att formulera en kortfattad value proposition som effektivt kommunicerar ert unika värde och era differentierande egenskaper.

Exempel på prompt:

”Building upon our understanding of the competitive landscape and audience pain points, craft a clear and concise value proposition for our [Your product/service]. Ensure it effectively communicates our unique value and differentiation.”

Prompt 6: Finslipa ditt budskap

Om det ursprungliga förslaget behöver finslipas kan du ge ChatGPT i uppdrag att göra det tydligare och mer slagkraftigt för viktiga beslutsfattare och personer med inflytande.

Exempel på prompt:

”Refine the value proposition further, considering the key decision-makers and influencers within our target organizations. Enhance its clarity and persuasiveness to resonate with these stakeholders, building upon the insights gathered in previous prompts.”

Prompt 7: Att skapa ett narrativ

Låt ChatGPT utveckla ett narrativ som känslomässigt och intellektuellt knyter an till er målgrupp och integrerar ert value proposition.

Exempel på prompt:

”Continuing to build upon our value proposition, create a compelling narrative that vividly illustrates the potential outcomes or benefits for clients. Craft a story that emotionally and intellectually engages our audience, leveraging the insights gained from previous prompts.”

Prompt 8: Skapa en hiss pitch

Omvandla ditt narrativ och value proposition till en kortfattad hisspitch med hjälp av ChatGPT, som sammanfattar kärnan i ditt erbjudande.

Exempel på prompt:

”Based on the refined value proposition and narrative, craft a concise elevator pitch that captures the essence of our offering. Ensure it effectively communicates our value proposition and engages potential clients, building upon the insights gathered in previous prompts.”

Prompt 9: Skapa ett säljmanus

Slutligen ber du ChatGPT att sammanställa dessa element till ett säljmanus som lämpar sig för möten eller e-postkorrespondens med potentiella kunder.

Exempel på prompt:

”Incorporate the value proposition, compelling narrative, and elevator pitch into a sales script tailored for a hypothetical [Decision-maker] in the [Customer Industry]. Use the insights gained from previous prompts to engage the decision-maker effectively.”

Genom att använda denna serie med promptar kommer du systematiskt att förbättra din value proposition och se till att den tillgodoser de specifika behoven och utmaningarna hos din målgrupp samtidigt som din produkt eller tjänst sticker ut på marknaden. Ge det ett försök och upplev fördelarna!

Vill du lära dig hemligheten bakom prompt engineering?

Gå vår digitala AI-utbildning för säljare och få verktyg för att öka din säljproduktivitet redan i dag med upp till 50 procent!

Läs mer om utbildningen