Bemästra Prompt Engineering inom B2B-försäljning: Sex byggstenar för att skapa en effektiv prompt

Att skapa den perfekta prompten för AI-verktyg som ChatGPT kan verka svårt, men med rätt tillvägagångssätt kan du få högkvalitativa resultat som förbättrar dina försäljningsinsatser. Här är en enkel formel baserad på praktisk tillämpning som kan förbättra dina interaktioner med AI. Detta tillvägagångssätt är utformat speciellt för B2B-säljare som vill effektivisera sitt arbetsflöde och förbättra engagemanget med kunderna.

De sex byggstenarna i en effektiv prompt

Prompt engineering är mer än att bara slänga in ord i ett digitalt gränssnitt; det är en kommunikationskonst som, om man behärskar den, kan öka produktiviteten och precisionen i resultaten avsevärt. Det här utgör en bra prompt:

1. Persona

  Att skapa en persona för AI:n handlar om att fastställa en roll som AI:n ska anta under interaktionen. Om du till exempel söker råd om en försäljningsstrategi kan du instruera AI:n att ”agera som en erfaren försäljningsdirektör”. Denna justering av AI:ns roll kan göra de insikter eller svar som ges mer relevanta för ditt försäljningssammanhang.

  2. Context

  Kontext handlar om att ge AI:n bakgrundsinformation som hjälper till att göra resultatet mer relevant för dina behov. Om du till exempel skriver ett e-postmeddelande för att följa upp en demo kan du nämna kundens bransch, tidigare problem som de har uttryckt och detaljerna i de lösningar som diskuterades.

  3. Uppgift

  Din prompt ska alltid innehålla ett tydligt handlingsverb som ”generera”, ”sammanfatta” eller ”utarbeta” och exakt beskriva vad du behöver. Till exempel: ”Skapa ett uppföljningsmejl till en kund som deltog i en produktdemo förra veckan och visade intresse för vårt premiumpaket.”

  4. Format

  Ange den exakta strukturen för resultatet. Om du behöver en försäljningsrapport ska du ange att den ska innehålla en inledning, ett avsnitt för nyckeltal, en jämförelsetabell och en slutsats. Glöm inte att nämna om det finns riktlinjer för varumärkesprofilering eller annat att följa.

  5. Ton

  Tonen i resultatet kan ha stor betydelse för hur det tas emot. Bestäm om du behöver en formell, analytisk, vänlig eller till och med humoristisk ton för att matcha sammanhanget i din uppgift. Ett professionellt e-postmeddelande kan t.ex. kräva en formell ton, medan en kreativ brief kan ha nytta av en mer avslappnad, konversationsinriktad stil.

  6. Exempel

  När du inkluderar exempel ger du AI:n en modell att spegla sig i. Välj exempel som nära matchar det resultat du vill ha. Visa till exempel ChatGPT en försäljningspitch som gav dig ett stort konto för att vägleda den i att skapa en liknande effektiv pitch.

  Utforma din prompt: Ett exempel

  Låt oss sätta ihop det hela. Säg att du är en senior försäljningschef som behöver hjälp med att skapa en övertygande kundcase-studie. Så här kan du utforma din fråga:

  • Persona: Agera som senior content writer med en särskild förmåga att fånga upp och förmedla kunders framgångshistorier.
  • Sammanhang: Vi har nyligen nått en stor framgång genom att hjälpa en kund att avsevärt minska sina driftskostnader och effektivisera sitt arbetsflöde med hjälp av våra programvarulösningar.
  • Uppgift: Ditt mål är att skriva en fallstudie som belyser denna framgång, med fokus på de konkreta fördelar som kunden fick.
  • Format: Fallstudien ska vara indelad i fyra avsnitt: Introduktion till kunden, Utmaningar, Lösningar samt Resultat och fördelar. Se till att införliva data och feedback från våra interna dokument om projektet.
  • Ton: Fallstudien ska skrivas i en övertygande, professionell ton som kommunicerar det värde vi levererade och samtidigt engagerar läsaren.
  • Exempel: Använd följande disposition: Börja med ”Kundöversikt”, sedan ”Operativa utmaningar”, följt av ”Strategiska lösningar” och avsluta med ”Kvantifierbara resultat och kunduttalanden”. Hänvisa till våra projektfiler [infoga dokumentnamn eller beskrivningar] för detaljer om kundens situation och resultaten av vår lösning.

  Detta strukturerade tillvägagångssätt säkerställer att varje del av din fråga är utformad för att generera ett så effektivt och skräddarsytt resultat som möjligt. Om resultatet inte blir riktigt bra kan du förfina din fråga genom att vara mer specifik när det gäller den information och stil du behöver. Den här iterativa processen hjälper dig och AI:n att lära er av varje interaktion, vilket leder till alltmer exakta resultat.

  Sammanfattning

  Att behärska prompt engineering är en kraftfull färdighet som kan förbättra hur du interagerar med AI-teknik som ChatGPT. Genom att förstå och använda dessa sex byggstenar – persona, sammanhang, uppgift, format, ton och exempel – kan du skapa exakta, användbara och effektiva promptar. Oavsett om du vill effektivisera ditt arbetsflöde, förbättra produktiviteten eller helt enkelt få mer exakt AI-genererat innehåll, kommer dessa strategier att bana väg för framgång. Kom ihåg att nyckeln är tydlighet och relevans – håll dina promptar tydliga, strukturerade för att få bästa resultat.

    Vill du bli en mästare på Prompt Engineering? Anmäl dig till vår kurs!

    Utnyttja den fulla potentialen i prompt engineering och ChatGPT:s generativa AI för att höja dina försäljningsresultat. Vår omfattande kurs "AI för säljare" är noggrant utformad för säljare som är angelägna om att behärska AI-kommunikation, skapa vinnande promptar och utnyttja AI-teknikens fulla kraft.

    Läs mer om utbildningen