Mercuri Sales Evaluator

Bland resultaten i Mercuri Internationals Sales Excellence Survey 2017 framkom det att de företag som presterar bäst inom försäljning investerar betydligt mer tid i att utveckla säljstyrkan. De lägger 69 procent mer tid på utbildning, 72 procent mer på coaching och 41 procent mer på uppföljning jämfört med företagen i bottenskiktet. Tid och insatser är dock ingen garanti för bättre resultat. Att mäta befintliga kompetenser är det första steget för att investera i rätt utveckling av säljstyrkan.

Med Mercuris nya webbaserade verktyg för utvärdering och jämförelse av kompetenser – Sales Evaluator – kan du göra just detta. Verktyget mäter hur effektiva dina säljteam och andra team som arbetar nära kunden är, med avseende på färdigheter, kunskap och förhållningssätt.  

Innan man startar upp ett utvärderingsprojekt är dock vår rekommendation att ett särskilt team planerar projektet, utformar en kommunikationsplan och, allra viktigast, definierar kompetenskraven. Här kan Mercuri Internationals databas med mer än 100 väldefinierade säljkompetenser vara till stor nytta.   Utvärderingsprocessen innefattar en webbaserad självbedömning, ledarens bedömning samt stöd för ett möte som syftar till att validera och diskutera resultaten.

Verktyget tillhandahåller en process för att definiera vilka kompetenser som krävs för ett högeffektivt säljteam. Du kan därmed jämföra ditt team mot dessa referensvärden. Det kommer också att vara ett stöd för säljledningen och deras utbildningspartners i arbetet med att utforma den infrastruktur som krävs för att tillhandahålla de utbildnings- och coachinginsatser som har identifierats som viktiga utvecklingsområden i analysen.

Verksamhetsfördelar med Sales Evaluator

Sälj- och utbildningsledare som använder vår Sales Evaluator kan skapa rapporter för att:

  • Bedöma befintliga prestationsnivåer
  • Mäta sälj- och kundfrontsteamens effektivitet
  • Öka vinsten
  • Få utbildningsbudgeten att räcka längre
  • Utforma en tydlig utvecklingsplan
  • Sätta in coachinginsatser där de behövs bäst
  • Upptäcka områden för potentiell ekonomisk utveckling

Kompetens är summan av färdigheter, kunskap och förhållningssätt – vår Sales Evaluator mäter effekten av människors färdigheter, kunskap och förhållningssätt.

Vad är nästa steg?

Skicka e-post till info@mercuri.se för att:

Sales Evaluator White paper

Relaterade artiklar

Utvärdera effekterna av utbildningsinsatser

Relaterad video