Impact Training

Öka effektiviteten i utvalda säljaktiviteter

Ibland uppstår kortsiktiga behov i verksamheten som inte kan lösas genom en mer långsiktig utvecklingsplan. För att täcka detta behov finns Impact Training. Syftet med detta två-dagarsprogram är att åstadkomma snabba förbättringar i säljarbetet inom specifika områden som till exempel…

  • Säljsamtal
  • Strategiarbete med en utvald kund, eller ett flertal kontakter under en period eller fram till dess att ordern är lagd
  • Säljplanering, så lägger du upp arbetet inom ett segment, dvs. för ett visst antal kunder

Vad är det som gör vår Impact Training så effektiv?

  • Utbildningen har deltagarnas vardagliga arbetssätt som utgångspunkt och syftar till att utveckla detta. Vi strävar inte efter stora förändringar, utan efter viktiga förbättringar.
  • Utbildingen baseras på deltagarnas kunskap och erfarenheter. Det innebär att utbildningen är konkret och praktisk och därigenom upplevs som motiverande och stimulerande för deltagarna.
  • Utbildningen har en direkt koppling till aktuella problemområden i försäljningen (produkter, kunder etc.) och är därför ett meningsfullt och konkret stöd i deltagarnas dagliga arbete.
  • Utbildningen syftar till att hantera konkreta kundsituationer som deltagaren möter i sin vardag. Deltagarna står därmed väl förberedda när de möter dessa situationer i sitt dagliga arbete.

Vill du ha mer information?

Oavsett utmaning har vi en lösning för dig. Upptäck våra färdigpaketerade digitala utbildningar som du genomför var du vill när det passar dig. Behöver du en skräddarsydd lösning? Kontakta oss så hjälper vi dig!