Att bygga förtroende – varför är det viktigt för dina affärer?

I vår serie av tre korta blogginlägg tar vi en titt på några av de viktigaste frågorna som HR-avdelningen står inför när de navigerar i 2023 års alltmer komplexa landskap. I vårt första inlägg tar vi en titt på begreppet ”förtroende” – och vad det verkligen betyder för teambuilding och effektiv försäljning.

I november 2022 anordnade Mercuri International ett globalt försäljningsevent, ”The Sales Conference”, som samlade branschledare från hela världen. År 2022 var temat för huvudtalarna ”förtroende” – mer specifikt vad begreppet förtroende innebär för försäljningsvärlden.

”Förtroende har alltid varit en viktig drivkraft för att lyckas i näringslivet … företag vars kunder har förtroende för dem har mer lojala kunder, lägre personalomsättning, högre intäkter och lönsamhet samt högre marknadsvärde. Dessutom leder högre nivåer av förtroende till lägre kostnader för att göra affärer. Inte minst eftersom förtroende gör att kunderna rekommenderar ditt företag…

…Dessutom främjar förtroende samarbete mellan kollegor och ökar engagemanget för organisationen.” 

“The Future State of Trust 2022 Report”, Mercuri Research. 

När det gäller HR kan förtroende skapas på flera nivåer. För det första handlar det om att bygga upp förtroende internt – mellan arbetsgivare och medarbetare och sedan anställda emellan. För det andra handlar det om att bygga upp förtroendet mellan företag och kund. Så låt oss titta på den första. Hur bygger vi upp förtroende internt?

Lita på dina anställda – oavsett var de befinner sig

I juli förra året genomförde McKinsey & Company en undersökning med över 13 000 globala arbetstagare på temat ”The Great Renegotiation & New Talent Pools”. I studien undersöktes bland annat skälen till att medarbetare förblev lojala mot sina arbetsgivare. Det visade sig att 40 % uppgav att flexibilitet på arbetsplatsen var en viktig faktor för att motivera dem att stanna kvar i sin roll, endast något efter lönen (41 %). Mer än en fjärdedel (26 %) av de tillfrågade uppgav att ”brist på flexibilitet” var en viktig orsak till att de slutade sin senaste tjänst.

I februari 2022 gällde över hälften av alla jobbansökningar som skickades in via LinkedIn tjänster som erbjöd hemarbete – det var första gången som denna siffra uppnåddes. Budskapet är tydligt – även om vissa högprofilerade företag kräver att man återvänder till kontoret (Goldman Sachs vd David Salomon är bara en av de uttalade förespråkarna), måste de flesta branscher hantera verkligheten att distansarbete är här för att stanna.

För att distansarbete verkligen ska bli framgångsrikt krävs dock att arbetsgivaren och den anställde har förtroende för varandra – att cheferna litar på att deras anställda är lika hängivna och produktiva när de är borta från kontoret som när de är på plats.

5 sätt att göra skillnad

HR spelar en viktig roll i den här processen. Här är fem sätt som HR kan bidra på när det kommer till att skapa en miljö där både arbetsgivare och medarbetare kan lita på varandra:

 1. Rekrytering och anställning: HR kan bidra till att bygga upp förtroendet från början genom att se till att rekryterings- och anställningsprocessen är öppen, rättvis och baserad på meriter. Detta kan bidra till att de anställda känner att de valdes ut för rollen utifrån sina färdigheter och kvalifikationer, snarare än utifrån andra faktorer.
 1. Kommunikation: HR kan underlätta en tydlig och öppen kommunikation mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta kan inkludera regelbundna möten, återkopplingssessioner och möten på plats. Genom att kommunicera öppet kan personalavdelningen hjälpa till att ta itu med eventuella problem som de anställda kan ha och bygga upp en mer förtroendefull relation.
 1. Utveckling av anställda: HR kan hjälpa anställda att växa professionellt genom att erbjuda utbildning och utvecklingsmöjligheter. Detta kan hjälpa medarbetarna att känna att företaget investerar i deras utveckling, vilket kan skapa förtroende.
 1. Rättvisa och respekt: HR kan se till att alla anställda behandlas rättvist och med respekt, oavsett roll eller position. Genom att tillämpa riktlinjer och förfaranden som är konsekventa och opartiska kan HR bygga upp förtroende på arbetsplatsen.
 1. Konfliktlösning: HR kan hjälpa till att lösa eventuella konflikter som uppstår mellan medarbetare och arbetsgivare. Genom att ta itu med problem snabbt och rättvist kan HR hjälpa till att bygga upp förtroende och förebygga ytterligare konflikter.

Förtroende är en varumärkesbyggande övning  

Internt förtroende är en sak, men hur är det med försäljningen? Hur påverkar ”förtroende” resultatet? Det är inte bara arbete som kan skötas på distans – hela försäljningsprocessen blir alltmer remote, och besök på plats minskar i popularitet när säljledare inser att de kan bli effektivare genom att göra en stor del av affärerna via virtuella eller digitala kanaler.

“I genomsnitt kan 30 % av besöken på plats ersättas med onlinebesök utan märkbar kvalitetsförlust...

Mercuri International 2022

…Genom att öka effektiviteten i en systematisk kombination av besök på plats och online kan de totala besöken ökas med 24 %.”

I Mercuri Researchs undersökning ”The Future State of Trust” uppgav 99 % av företagsledare att ”förtroende är avgörande för att bygga långsiktiga relationer med kunder”. Men för att verkligen förstå hur man bygger upp förtroende måste vi identifiera dess viktigaste dimensioner. I vår undersökning gjorde vi just det och rangordnade dem i termer av betydelse:

Förtroendeskapande faktorer som företagsledare anser vara viktiga:

 1. Pålitlighet – 90% 
 1. Kompetens – 69% 
 1. Integritet – 66% 
 1. Syfte – 54% 
 1. Rykte – 46% 
 1. Säkerhet – 38% 

Utbilda dina team för att skapa förtroende

Förtroende uppstår inte bara – det är en aktiv, pågående del av processen för att bygga upp kundrelationer. Och det är HRs roll att se till att säljteamen får rätt utbildning och de verktyg de behöver för att skapa denna nivå av förtroende. Förtroende kan ses som ett abstrakt begrepp, men den utbildning som krävs för att skapa förtroende finns i verkligheten.

Upptäck utbildning som fungerar för hela din organisation – Kontakta oss så berättar vi mer.

SÅ KAN HR OMVANDLA VIKTIGA UTMANINGAR TILL MÖJLIGHETER

Förtroende, stress och att hantera en disruptiv vardag - vilka är de kritiska framgångsfaktorerna för HR just nu?

ladda ner e-bok