Är det dags att omfamna en disruptiv vardag?

I vår serie av tre korta blogginlägg tar vi en titt på några av de viktigaste frågorna som HR-avdelningen står inför när de navigerar i 2023 års alltmer komplexa landskap. I vår sista blogg tar vi en titt på de störande faktorerna som förändrar försäljningslandskapet (och arbete i allmänhet) – och vad de verkligen betyder för teambuilding och effektiv försäljning.

Utmaning 3 – ”Allt, överallt, på en gång”  

Det är en klyscha att säga att affärslandskapet utvecklas snabbare än någonsin, men även den mest cyniska observatör måste erkänna att de senaste åren har inneburit den ena förändringen efter den andra, oavsett om det gäller samhälleliga, politiska eller tekniska förändringar. Hela arbetets natur (och plats) har skakats om av pandemin, och det som var en ganska maklig utveckling mot automatisering har fått en extra skjuts av OpenAI:s ChatGPT och annan AI-driven teknik. Roller som tidigare ansågs vara enbart människans ansvarsområde kan potentiellt läggas ut på artificiell intelligens, vilket leder till att de etablerade försäljningsstrukturerna ifrågasätts på allvar.

Och mitt i allt detta, som alltid när man försöker förstå denna tsunami av nyuppfinningar, finns HR. Här är bara några områden som har genomgått djupgående förändringar under de senaste åren – och som direkt påverkar HR:s roll:

  • Att sälja på distans
  • AI
  • Självbetjäningskultur
  • Automatisering
  • Arbete på distans

Vi har behandlat frågan om distansarbete och försäljning i samband med att bygga förtroende, men den tekniska revolutionen med AI och så vidare är enormt relevant för HR – när säljteamen anpassar sig till dessa nya verktyg (och undviker att bli föråldrade av dem) kommer de att behöva HR:s stöd mer än någonsin.

“År 2030 kommer världen att gå in i 6G-eran; en intelligent autonom, sensorisk, massivt distribuerad men starkt nätverksbaserad värld som blandar våra fysiska, digitala och mänskliga system …

Ernst and Young – “How Emerging Technologies Can Usher In The Dawn of Pervasive Intelligence 

…Data kommer att skapas i en ofattbar skala och förändra hur vi samarbetar, möts, skapar och kontextualiserar.”

För att kunna använda dessa nya verktyg på ett framgångsrikt sätt kommer det att krävas en hel del nytänkande av hur utbildning utvecklas och används – verktyg som AI kommer att behöva införlivas i befintliga försäljningsmetoder om vi ska kunna maximera deras fördelar, i stället för att drabbas av bristande konkurrenskraft för de som använder dem på ett bra sätt.

De befintliga barriärer och silos som definierar den traditionella försäljningsorganisationen kommer att ersättas av ett mer organiskt ”ekosystem” av relationer – och företagen kommer att behöva omskola sig i enlighet med detta:

  • 69 % av företagsledare från företag som ingår i ett ekosystem anser att detta är mycket viktigt för deras framgång.
  • 73 % av chefer vill prioritera leverantörer som kan erbjuda relevanta ekosystemrelationer.
  • 85 % av chefer håller med om att ekosystem är ett effektivt sätt att koppla samman stora företag med små uppstickare.

Utbildningslösningar som är proaktiva, inte reaktiva

Att jobba agilt kommer att vara viktigare än någonsin – och för HR krävs utbildningslösningar som kan reagera på förändringar i affärsklimatet i realtid (och om möjligt förvänta sig dem).

Upptäck agil utbildning som är byggd för den verkliga världen – Kontakta oss idag så berättar vi mer!

SÅ KAN HR OMVANDLA VIKTIGA UTMANINGAR TILL MÖJLIGHETER

Förtroende, stress och att hantera en disruptiva varda - vilka är de kritiska framgångsfaktorerna för HR just nu?

Ladda ner E-bok