Att optimera teamets gemensamma säljarbete

Team Selling är ett ofta använt uttryck när man beskriver säljare och kund/supportpersonal som arbetar tillsammans i kundarbetet. Att få säljteamet att kommunicera och samarbeta på ett effektivt sätt är ofta A och O för ett bra säljresultat.

Här kommer några tips kring hur du kan stärka säljteamets effektivitet:

  1. Säkra ”kontraktet” i gruppen. Ha förväntansdiskussioner med varandra så att alla förstår vad som förväntas av dem och vad de kan förvänta sig av andra i kundarbetet.
  2. Tydliggör säljteamets gemensamma mål. Låt andra i teamet beskriva målet på ett säljmöte. Ofta har deltagare i teamet uppfattat måldialogen på väldigt olika sätt och detta kan få negativa konsekvenser.
  3. Ha regelbundna ”gränsdialoger”, dvs. träna teamets olika deltagare i att ge feedback k till varandra på ett konstruktivt sätt som hela tiden syftar till att öka effektiviteten i säljarbetet.
  4. Se till så att alla kan ta del av eventuella provisioner. ALLA i ett säljteam säljer, oavsett om de är hos kund eller arbetar med säljstöd. Därför ska alla få sin del av denna typ av lönemodell.
  5. Arbeta med ”uppdragsledning”. Det betyder att den teammedlem som bäst hanterar ett problem som uppstått, också är den som leder teamets arbete i just denna situation.
  6. Bortse aldrig från värdet av att skapa egna ritualer och andra identitetsskapande gruppaktiviteter. Det får dock aldrig gå ut över andra grupper i företaget.
  7. Om du vill att teamet ska redovisa aktiviteter i ert CRM-system, så se till att du återkopplar utfallet och analysen av det tillbaka till dem. Om de upplever t.ex. CRM som ett ”svart hål” där de ska mata in information utan att få någon vettig återkoppling så kommer de inte att använda det.
  8. Visa tillit till teamets förmåga. Låt bli att ”överkontrollera” teamet även om du är orolig för att ni av olika orsaker inte ska nå era mål. Överkontroll skapar inte grupper som överpresterar, utan sänker istället engagemang och motivation. 
Att optimera teamets gemensamma säljarbete