Du är ny som chef, vad händer nu?

Du har fått din första tjänst som chef med stort förtroende och ansvar. Du går in i din nya utmaning full av energi och entusiasm…

Du har blivit chef över några av dina före detta kollegor och du vet inte hur du ska förhålla dig till den nya situationen.

  • Du har en nyanställd ung medarbetare, entusiastisk och ivrig all lära sig men oerfaren. Hur anpassar du ditt ledarskap?
  • Du har en medarbetare som har arbetat ett tag men har lågt engagemang och är frustrerad. Hen är kompetent men försiktig och osäker på sina egna kunskaper. Hur ska du förhålla dig?
  • Du har en självständig och resultatinriktad medarbetare med mycket kunskap och högt engagemang. Hur leder du nu?

Du inser att din nya roll är både krävande och svår. Efter en tid märker du att stressen ökar, du får problem att prioritera och tiden räcker inte till.

Pressen stiger från alla håll, informationsflödet är enormt och du förväntas vara med i olika mötesforum samtidigt som medarbetarna signalerar behov av vägledning.

Hur hanterar du alla dessa krav?

Kan du använda dig av samma ledarstil för alla olika individer i din grupp?

Du inser att olika personer och situationer kräver skilda former av ledarskap och förhållningssätt.

  • Den nyanställda och entusiastiska medarbetaren behöver en vägledande ledare som berättar hur uppgifterna skall utföras.
  • Medarbetaren som har arbetat en tid, men har lågt engagemang och är osäker på sin förmåga behöver ett stödjande och coachande ledarskap.
  • Den självgående och resultatinriktade medarbetaren blir motiverad av en delegerande chef som använder sig av mentorskap och ger ansvar.

Olika människor måste behandlas olika, det är därför du behöver ett Flexibelt Ledarskap*, verktyget för olika individers behov och utmaningar.

*Flexibelt Ledarskap är ett av redskapen du får i utbildningen Ny som chef.

Läs mer om utbildningen Ny som chef.

Du är ny som chef, vad händer nu?