Du sköna nya värld – Vad är ‘the new normal’?

Under osäkra tider som dessa har det skrivits mycket om ‘the new normal’ särskilt kopplat till att arbeta hemifrån. Företag funderar mycket kring hur de interagerar med både kollegor och kunder och utvecklar nya metoder för att förbli produktiva och lönsamma.

Bland vissa företag finns det fortfarande en känsla av att distansarbete skulle vara dåligt med tanke på personlig interaktion, och att vi när den nuvarande situationen avtar kommer fokusera på att återgå till hur det var tidigare. Andra mer nytänkande företag ser det från den ljusa sidan och upptäcker tydliga fördelar med att arbeta på distans.

Men genom att enbart fokusera på den här frågan missar vi kanske helhetsbilden? Att arbeta på distans är absolut en del av det nya normala, men det är inte allt…

Ta ett steg tillbaka

Om det nya normala betyder något är det detta: I affärslivet 2020 är den enda konstanten förändring. Ja, omfattningen av den nuvarande utmaningen är enastående (åtminstone i Europa under de senaste hundra åren), men det är bara en av många utmaningar som företag står inför – och kommer att fortsätta att möta. Förändring i sig självt – och hastigheten av förändringen – är det nya normala. Teknologiska förändringar, AI, automatisering och annorlunda köpmönster förändrar arbetskraftens framtid snabbare än någonsin. På samma sätt som dataanvändningen ökar exponentiellt, från år till år, ökar hastigheten på tekniska framsteg och tvingar oss att ständigt ompröva våra tekniker och färdigheter med kortare och kortare intervaller.

Om den nuvarande situationen har gjort någonting är det att tvinga oss att konfrontera frågan framför oss – att inse att om vi inte är utrustade att anpassa oss och tekniken med samma hastighet som marknaden utvecklas, så kommer vi inte att fortsätta att vara konkurrenskraftiga länge till.

Oväntade fördelar

Vi är mitt i kanske det största oplanerade sociala experimentet i vår tid – vi har tvingats ändra våra arbetsmetoder av nödvändighet, inte val, men de företag som kommer att blomstra framöver är de som ser sin situation nu och anpassar sina processer. Två undersökningar genomförda gemensamt av eConsultancy och Marketing Week (den första den 16 mars, den andra den 31 mars) kom fram till några intressanta slutsatser:

I den första undersökningen hade mindre än 59% av dem som arbetade i stora företag ändrat policy för distansarbete, resor eller bonusar. I den andra undersökningen hade siffran ändrats till 95%. Företag anpassar sig – snabbt – och de negativa effekterna av distansarbete minskar så sakta:

• Undersökning 1 – produktivitet påverkad av reserestriktioner/nya processer – 60%
• Undersökning 2 – produktivitet påverkad av reserestriktioner/nya processer – 58%
• Undersökning 1 – frånvaronivå i företag – 21%
• Undersökning 2 – frånvaronivå i företag – 13%

Ännu mer betydelsefullt är hur företag övervakar sina egna processer och lär sig av den påtvingade förändringen i arbetssättet. 73% har upptäckt nya sätt att arbeta varav 44% gäller specifika processer, som också kan användas efter krisen.

Mer än 76% rapporterade innovationer som de kommer att distribuera framöver, vare sig det gäller marknadsföring och branding (30%), kundkommunikation (24%) eller inom produkt- och service. (22%).

Helhetsbilden

Ja, ovanstående siffror avser främst distansarbete, men den mest intressanta take-awayen gäller anpassningsförmåga. Flexibilitet är ett sinnestillstånd lika mycket som allt annat. Företag som kan hantera utmaningarna med att anpassa sig till distansarbete är också de som kan anpassa sig till andra oförutsedda situationer. Nyckeln till framgång för företag som även fortsatt tar sig framåt är att snabbt kunna svänga, acceptera att det oväntade är en del av affärslivet och har potential att omskola sin personal för att hantera en ny verklighet.

I försäljningsvärlden betyder detta specifikt att lära sig nya nya färdigheter. Virtuell försäljning, social försäljning och att bekanta sig med de tekniker som kan ge personliga relationer (när du inte kan vara där personligen) är avgörande när det gäller att upprätthålla kundrelationer och utveckla nya möjligheter. Detta är färdigheter som är särskilt tillämpliga i den nuvarande situationen, men det är mer än så. När vi blir allt mer digitala och när vi omprövar hur ofta vi måste (eller borde) träffas personligen kommer dessa färdigheter att bli av primär snarare än sekundär betydelse.

Utbildning = Rätt verktyg för jobbet

Säljare är per definition ganska flexibla, vana att tänka på stående fot och anpassa sig till förändringar i omständigheterna för att få ut det mesta av en kundrelation, men de måste fortfarande ges de bästa verktygen för att få jobbet gjort. Utbildning kommer att vara nyckeln – men för att utbildningen ska bli framgångsrik måste den snabbt anpassas till förändringarna i försäljningsmiljön. Den kommer att behöva vara flexibel, smidig och relevant, och ge färdigheter som uppfyller marknadens specifika krav, krav som kan förändras vecka för vecka.

Utbildningen måste också levereras på ett sätt som kan hantera förändringar i elevernas situation (om de till exempel behöver lära sig hemifrån …), presenterade i ett mobilt, modulformat som kan anpassas efter mottagarens arbetsbelastning.

Den måste också vara engagerande – Dina medarbetare måste vilja lära sig och utvecklas. Detta kan bara göras om de ser en verklig, konkret fördel för sin produktivitet – och sina försäljningssiffror i slutet av dagen.

Sammanfattning

Det är fortfarande för tidigt att förutspå alla konsekvenser av vår nuvarande situation, eller vara säkra på vilka av de processer som vi använder för att upprätthålla våra affärer som kommer att visa sig vara de mest användbara. Men en sak är säker. De företag som överlever eller frodas kommer att vara de som visar flexibilitet, innovativt tänkande och en vilja att omfamna det nya, samtidigt som de uppmuntrar och stöttar sin arbetskraft i att göra detsamma.

Exempelvis bör distansarbete ses som en möjlighet – att tänka om kring hur vi kommunicerar, hur vi säljer och effekten av våra policys och handlingar för både våra kollegor och samhället. De flesta företag har till exempel en hållbar resepolitik, men den nuvarande situationen har fått oss att fråga hur mycket vi verkligen behöver pendla för att arbeta – och hur många av våra affärsresor (även om de ofta är socialt roliga) som verkligen är nödvändiga?

Fakta och siffror om den ekonomiska nedgången kan vara deprimerande läsning, men de företag som kommer att frodas är de som omfamnar den nya verkligheten, tar till positiva åtgärder för att inte bara hantera den nuvarande situationen utan att även lära av den.

Genom att lära oss, anpassa processer och erbjuda utbildning som svarar på kraven av nya färdigheter – snabbt och flexibelt – kommer vi att bli hälsosammare och mer effektiva med engagerade och skickliga medarbetare som stöttas av sina arbetsgivare.

Prenumerera på det senaste inom försäljning!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av viktiga ämnen, fakta och forskning inom försäljning och ledarskap. Följ med oss på resan mot Sales och Leadership Excellence!